Cirava.lv Privātuma politika

1. Cīravas pagasta pārvalde (reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģ.nr. 90000031584, juridiskā adrese: „Gaismas”, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV–3453) (turpmāk – Cīravas pagasta pārvalde ), ir Pārzinis, kas izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības Latvijā.

Šī Privātuma politika izskaidro, kā Cīravas pagasta pārvalde apstrādā personas datus, kad tiek izmantoti mūsu pakalpojumi. Šī politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko Cīravas pagasta pārvalde ievāc no mājas lapām, e-pastu sarakstes, līgumiem un citiem avotiem.

Personas datu ievākšana un izmantošana

2. Neatkarīgi no kuras valsts jūs piekļūstat Cīravas pagasta pārvalde pakalpojumiem, personas datu apstrādē tiek ievēroti Regulas noteikumi. Jūs esat informēti, ka Jūsu personas dati Latvijā var tikt apstrādāti arī uz šīs valsts likuma pamata.

3. Jūs esat informēts, ka lietojot interneta vietni cirava.lv, Cīravas pagasta pārvalde vai jebkura trešā persona, kas darbojas cirava.lv vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:

3.1. tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu;

3.2. katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu;

3.3. cirava.lv apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus;

3.4. IP adreses;

3.5. citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu cirava.lv interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.

Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

6.Cīravas pagasta pārvalde apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

 • Efektīvu pašvaldības pārvaldības procesu nodrošināšana
 • Vietnes www.cirava.lv analītikai
 • Personāla atlase un vadība
 • Pieteikumu izskatīšanai un apstrādei

7. Cīravas pagasta pārvalde apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde
 • Leģitīmās intereses nodrošināšanai
 • Datu subjekta piekrišana

Personas datu glabāšanas ilgums

8. Cīravas pagasta pārvalde glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Cīravas pagasta pārvalde var realizēt savas leģitīmās intereses;
 • kamēr Cīravas pagasta pārvalde pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Sīkdatnes

9. Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt jūsu datoru. Atkārtoti apmeklējot Cīravas pagasta pārvalde mājas lapu un, izmantojot tikai ar paroli pieejamas mājas lapas sadaļas, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.

Kāpēc Cīravas pagasta pārvalde izmanto sīkdatnes?

10. Cīravas pagasta pārvalde izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:

 • sesiju pārvaldībai;
 • mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;
 • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;
 • uzlabotu vietnes darbības efektivitāti.

11. Sīkdatņu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Cīravas pagasta pārvalde leģitīmā interese.

12. Cīravas pagasta pārvalde neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc Cīravas pagasta pārvalde informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.

13. Cīravas pagasta pārvalde nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes cirava.lv lietotājs paliks anonīms.

Trešo personu sīkdatnes

14. Cīravas pagasta pārvalde mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, Google Analytics. Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem.

Sīkdatņu kontrole

15. Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (sīkāka informācija –www.youronlinechoices.com/lv).

16. Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties.

Personas datu saņēmēji

17. Likumā noteiktos gadījumos Cīravas pagasta pārvalde var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat Cīravas pagasta pārvalde var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu.

18. Cīravas pagasta pārvalde interneta vietnē cirava.lv apkopotos un uzkrātos datus informatīvos nolūkos un statistikas veikšanas nolūkos ir tiesīga nodot arī citiem uzņēmumiem. DATI, KAS ĻAUTU IDENTIFICĒT PERSONU, ŠAJĀ PROCESĀ NETIEK ATKLĀTI UN NETIEK NODOTI TREŠAJĀM PERSONĀM.

 1. Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

20. Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Cīravas pagasta pārvalde par Jums apstrādā, Jums ir jāiesniedz iesniegums:

 • rakstveidā, iesniedzot Cīravas pagasta pārvalde birojā „Gaismas”, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV–3453 uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

21. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

22. Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.

22. Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.

Tiesības atsaukt piekrišanu

23. Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, sūtot atsaukumu uz epastu: [email protected]

24. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Izmaiņas Privātuma politikā

25. Cīravas pagasta pārvalde ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas interneta vietnē cirava.lv.

Dalīties:

Ar autortiesībām aizsargāts attēls