Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

  • “Liepas”-1, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 1 800.00, nodrošinājums EUR 180.00, izsole 01.11.2018. plkst. 10-00;
  • “Liepas”-2, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 2 100.00, nodrošinājums EUR 210.00, izsole 01.11.2018. plkst. 11-30;
  • “Liepas”-7, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 2 300.00, nodrošinājums EUR 230.00, izsole 01.11.2018. plkst. 13-00;
  • “Liepas”-9, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 2 200.00, nodrošinājums EUR 220.00, izsole 01.11.2018. plkst. 14-30;
  • “Liepas”-12, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 1 700.00, nodrošinājums EUR 170.00, izsole 01.11.2018. plkst. 16-00;
  • “Liepas”-13, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 1 800.00, nodrošinājums EUR 180.00, izsole 02.11.2018. plkst. 10-00;
  • “Liepas”-14, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 2 000.00, nodrošinājums EUR 200.00, izsole 02.11.2018. plkst. 11-30;
  • “Liepas”-18, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 2 200.00, nodrošinājums EUR 220.00, izsole 02.11.2018. plkst. 13-00.

 

Pieteikšanās termiņš līdz 18.10.2018. plkst. 16-00. Izsoles notiek, ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļu īpašumu īrniekiem. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

 

Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.

 

 

Dalīties:

Ar autortiesībām aizsargāts attēls