Līdz 1. septembrim mežsaimnieciskās darbības ierobežojumi noteikti visā Latvijas teritorijā

Līdz 1. septembrim mežsaimnieciskās darbības ierobežojumi noteikti
visā Latvijas teritorijā
Saistībā ar egļu astoņzobu mizgrauža masveida savairošanos Valsts meža dienesta
ģenerāldirektors no 2023. gada 1. jūlija līdz 1. septembrim izsludina
mežsaimnieciskās darbības ierobežojumus vērtīgajās egļu audzēs visā Latvijas
teritorijā.
Lēmums pieņemts, pamatojoties uz ekspertu darba grupas izvērtējumu, un tas nosaka
nepieciešamību turpināt mežsaimnieciskās darbības ierobežojumus, kas bija spēkā no
1.aprīļa līdz 30. jūnijam. Iepriekš ierobežojumi tika noteikti 32 novadu 230 pagastos,
bet no 1. jūlija tie attiecināmi uz visu Latvijas teritoriju.

Ekspertu darba grupas izvērtējums balstīts uz Latvijas Valsts mežzinātnes institūta
“Silava” mežsaimniecības biotisko riska faktoru monitoringa informāciju un
informāciju par konstatēto straujas meža kaitēkļa – mizgrauža savairošanās risku. Vērā
ņemta arī Valsts meža dienesta informāciju par izsniegtajiem sanitārajiem atzinumiem.
Ekspertu darba grupu pārstāv institūta “Silava”, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju
universitātes, Latvijas universitātes, Valsts augu aizsardzības dienesta, akciju
sabiedrības “Latvijas valsts meži”, Latvijas Meža īpašnieku biedrības, Latvijas
Kokrūpniecības federācijas, Dabas aizsardzības pārvaldes, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas un Zemkopības ministrijas meža nozares eksperti.
Vērtīgo egļu audžu aizsardzības pasākumi iepriekš tika noteikti ar 30.03.23. Ministru
kabineta rīkojumu Nr.180 “Rīkojums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.
Turpmākos mežsaimnieciskās darbības ierobežojumus izsludina Valsts meža dienesta
ģenerāldirektors, pamatojoties uz Meža likuma 27. panta pirmo un otro daļu un
Ministru kabineta 27.06.23. noteikumu Nr. 348 “ Meža aizsardzības noteikumi” 13.,
14. un 18. punktu.
Egļu astoņzobu mizgrauža masveida savairošanās situācijas periodā pamatā noteikti
līdzīgi mežsaimnieciskās darbības aprobežojumi un aizsardzības pasākumi vērtīgo egļu
audžu aizsardzībai, kādi tie bija spēkā no 1.aprīļa līdz 30. jūnijam. Vērtīgo egļu
mežaudžu aizsardzības zonas ir atspoguļotas valsts informācijas sistēmā Meža valsts
reģistrs. Piekļuve sistēmai iespējama, izmantojot portāla latvija.lv autentifikācijas
rīkus.
Valsts meža dienests aicina meža īpašniekus apsekot savas egļu mežaudzes, jo tikai
tādejādi var konstatēt kaitēkļu savairošanos konkrētajā mežaudzē, veikt bojāto koku
ciršanu, saņemot Valsts meža dienestā apliecinājumu koku ciršanai.
Valsts meža dienests ir valsts pārvaldes iestāde, kas uzrauga meža apsaimniekošanu,
medību un dabas aizsardzības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, kā arī īsteno
meža uguns apsardzību. Dienests uztur Meža valsts reģistru, kur tiek apkopota
informāciju par mežu, tajā notiekošo saimniecisko darbību, medībām un medījamiem
dzīvniekiem. Valsts meža dienesta misija ir rūpēties par atbildīgu meža
apsaimniekošanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm.
Informāciju sagatavoja:
Iveta Pavziniuka
Valsts meža dienesta
sabiedrisko attiecību speciāliste
e-pasts: [email protected]; tālr. 20287875
www.vmd.gov.lv
Facebook: @valstsmezadienests | Twitter: @mezadienests | YouTube: @VMDvideo

Dalīties:

Konkurss „Sakoptākais mežs”.

 

Jau septīto gadu pēc kārtas organizē konkursu
„Sakoptākais mežs”. Ar konkursa palīdzību vēlamies apzināt un izcelt labas
mežsaimniecības prakses piemērus privātajos mežos, sniegt iespēju meža īpašniekiem
dalīties savā pieredzē, attīstīt ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un veicināt sabiedrības
izpratni par lauku kultūrvides saglabāšanu.
Aicinām Jūs mudināt sev zināmos mežsaimniekus piedalīties konkursā, lai
radītu īpašniekiem iespēju palepoties ar mežos paveikto, saņemt atzinību no
ekspertiem un iegūt jaunu pieredzi. Trīs visaugstāk novērtētie īpašnieki tiks
izvirzīti prestižajai meža nozares gada balvas „Zelta čiekurs” nominācijai „Par
ilgtspējīgu saimniekošanu”. Ar prieku iepazīsim mežsaimniekus no visiem
Latvijas novadiem, kuri savā mežā saimnieko godprātīgi un ilgtspējīgi, padarot
mežu par paaudžu paaudzēm lolotu bagātību.
Lai aicinājums piedalīties konkursā sasniegtu iespējami vairāk meža īpašnieku,
priecāsimies, ja iedzīvotājiem redzamā vietā izvietosiet informatīvo plakātu ar
aicinājumu mežsaimniekiem piedalīties konkursā.
Pieteikt dalību konkursā var līdz šī gada 20. jūlijam. Pieteikumu konkursam par savu vai
citu privātā meža īpašumu var iesniegt jebkura fiziska vai juridiska persona, t.sk.
pašvaldība, apsaimniekotājs vai pilnvarotā persona. Pieteikumu konkursam iesniedz
papīra formā vai elektroniski.
Līdzīgi kā iepriekšējos gadus arī šogad konkursantus vērtēs pēc meža īpašnieku
ieguldījuma produktīvu un noturīgu mežaudžu izveidē, kopšanas metodēm, meža
infrastruktūras, zinātniski pamatotu metožu izmantošanas ilgtspējīgā meža
apsaimniekošanā, ainavas elementu plānošanas, kā arī saskarsmes ar kaimiņiem un
pašvaldību.
Konkursa nolikums, papildu informācija par pieteikšanos un vērtēšanas kritērijiem
pieejama šeit: www.mezaipasnieki.lv.

Dalīties:

Ar platiem soļiem tuvojas “Cīravas pagasta svētki – Cīravai 770”, kas norisināsies 1.jūlijā

Aicinām, sakopt savus īpašumus un radīt jaunus un interesantus vides objektus savā pagalmā par godu Cīravas pagasta svētku jubilejas reizei!
Ikvienam,kuršs vēlas sakopt savu sētu un radīt ko īpašu, Cīravas pagasta svētkiem par godu, iespēja, tikt pie pārsteiguma balvas – Novembra svētku pasākuma laikā.
Sūti savu labāko foto uz epastu [email protected] un tiec pie balvas.
Aicinām arī svētku dienās – no 1. līdz 2. jūlijam – pie mājām izkārt valsts karogus.
Sīkāka informācija un programma būs jūnija sākumā!
Dalīties:

MOBILĀ DIAGNOSTIKA

MOBILĀ DIAGNOSTIKA

06.jūnijā

Vērgalē pie “Vērgales Veselības centra”

NO PLKST. 10.00-17.00

IZMEKLĒJUMI

Mamogrāfija:

  • Ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) uzaicinājuma vēstuli – BEZ MAKSAS
  • Ar ģimenes ārsta vai speciālista, kuram ir līgums ar NVD, nosūtījumu –3.00 EUR
  • Ar nosūtījumu no ārsta, speciālista, kuram NAV noslēgts līgums ar NVD – 35,00 EUR

 

Rentgens:

  • 1 projekcija ar ģimenes ārsta nosūtījumu –18.00 EUR

NEPIECIEŠAMS PIERAKSTS UZ KONKRĒTU LAIKU

Pierakstīties iespējams pa tālruni 25 431 313

 

Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111

PAKALPOJUMU NODROŠINA

MFD Veselības grupa

ESI VESELS!

Dalīties:

PAPILDUS REISS UZ CĪRAVU

Lai skolēni un pedagogi darba dienu rītos varētu ērtāk no Aizputes tikt uz mācībām Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Cīravas filiālē, uz eksperimenta laiku no šī gada 1. marta līdz 31. maijam tiek atklāts papildu reiss reģionālās nozīmes autobusa maršrutā nr. 5349 Aizpute–Cīrava.

 

No 1. marta līdz šī mācību gada beigām autobuss no Aizputes izbrauks plkst. 07.10 un Cīravā pienāks plkst. 07.30, kursējot darba dienās (no pirmdienas līdz piektdienai), bet nekursējot svētku dienās. Plānots, ka reisu izmantos gan skolēni, gan skolotāji.

 

Nolemts, ka eksperimentālā reisa rezultāti tiks vērtēti Sabiedriskā transporta padomes maija sēdē, kad tiks analizēts, vai minēto reisu ir iespējams pastāvīgi iekļaut maršrutu tīklā, nosakot tā sezonalitāti no 1. septembra līdz 23. jūnijam darba dienās.

 

Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus minētajos maršrutos nodrošina SIA “Liepājas autobusu parks”. Izmaiņas Autotransporta direkcija saskaņojusi ar Kurzemes plānošanas reģionu.

 

 

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

 

Papildu informācijai:

Sanita Heinsberga,

VSIA Autotransporta direkcija

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: +371 67356129

E-pasts: [email protected]

Dalīties:

Ar autortiesībām aizsargāts attēls