Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus.

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

 • 1 “Vītoli”, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 1 500.00, nodrošinājums EUR 150.00, izsole 21.11.2018. plkst.10-00;
 • 2 “Vītoli”, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 1 200.00, nodrošinājums EUR 120.00, izsole 21.11.2018. plkst.11-30;
 • 4 “Vītoli”, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 1 600.00, nodrošinājums EUR 160.00, izsole 21.11.2018. plkst.13-00;
 • 10 “Vītoli”, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 2 700.00, nodrošinājums EUR 270.00, izsole 21.11.2018. plkst.14-30;
 • 12 “Vītoli”, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 2 300.00, nodrošinājums EUR 230.00, izsole 21.11.2018. plkst.16-00;
 • 14 “Vītoli”, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 2 400.00, nodrošinājums EUR 240.00, izsole 22.11.2018. plkst.11-30;
 • 15 “Vītoli”, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 2 200.00, nodrošinājums EUR 220.00, izsole 22.11.2018. plkst.13-00;
 • 16 “Vītoli”, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 1 600.00, nodrošinājums EUR 160.00, izsole 22.11.2018. plkst.14-30.

 

Pieteikšanās termiņš līdz 08.11.2018. plkst.16-00. Izsoles notiek, ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļu īpašumu īrniekiem. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

 

Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.

 

 

Dalīties:

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Liepājas nodaļa ar Grobiņas novada pašvaldības atbalstu piedāvā bezmaksas informatīvo semināru

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Liepājas nodaļa ar Grobiņas novada pašvaldības atbalstu

piedāvā bezmaksas informatīvo semināru

 

kūtsmēslu krātuvju un citu lauksaimniecības ēku izbūvE

 

Trešdien, 2018. gada 26. septembrī, plkst. 11.00

(ilgums aptuveni 3 stundas)

 

Grobiņas kultūras namā “Robežnieki”

(Liepu iela 1a, Grobiņa)

 

Iekļautie temati:

 • Vides prasības kūtsmēslu apsaimniekošanā. Lektors: Ivars Reinis, Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes vecākais inspektors.
 • Kūtsmēslu krātuvju un citu lauksaimniecības ēku izbūve. Lektors: Kristaps Stūriška, SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Inženiertehniskās nodaļas būvinženieris.

 

 • Informatīvais seminārs ir bezmaksas.
 • Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.
 • Ja ir specifiski jautājumi, uz kuru vēlaties gūt atbildi, tad lūdzam dodiet ziņu.
 • Papildus informāciju var iegūt zvanot pa tālr. 27843096 vai rakstot uz e-pastu: kacanovs@llkc.lv.

 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” noslēgto līgumu nr. 2018/6 10.01.2018 Aktivitāte „Informatīvi izglītojošu semināru organizēšana visā Latvijā”

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

Dalīties:

  Ģitārspēles pulciņš

Cīravas kultūras namā

Mazajā zālītē

Trešdien, 3.oktobrī no 20.00 – 22.00

Savu darbību sāks

 

Ģitārspēles pulciņš

 

Piedāvājam apgūt ģitārspēles pamatus. Nodarbībās iemācīsies lasīt notis un akordus, spēlēt pavadījumu kā latviešu, tā ārzemju dziesmām. Šīs nodarbības noderēs kā iesācējiem, tā zinātājiem.

Dalības maksa, 10 Eiro mēnesī neatkarīgi no apmeklējuma

 

Vadītājs:

Nauris Zeltiņš  (mob.tel. 29838399)

Cīravas kultūras nams (mob.tel.25412434)

 

Dalīties:

 Pārdod nekustamo īpašumu “Krastiņi”.

 Pārdod nekustamo īpašumu

“Krastiņi”,

 Cīravas pagastā, Aizputes novadā,

īpašuma kadastra Nr.64480030888

 

 

Īpašums sastāv no zemes gabala 0,78 ha platībā un uz tā esošām ēkām – dzīvojamās ēkas, kūts un šķūņa.

 

Izsoles sākumcena EUR 3700,00 (trīs tūkstoši septiņi simti euro 00 euro centi), izsoles solis EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 euro centi). Izsole notiks 2018.gada 19.oktobrī plkst.9.30 Aizputes novada domē, Atmodas ielā 22, Aizputē, LV-3456

 

Izsoles dalībniekiem jāiesniedz pieteikumu Domē, valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, 9.kabinetā                   līdz 2018. gada 18.oktobra, plkst. 16:00.

 

        Izsoles noteikumi Aizputes novada domes mājas lapā www.aizputesnovads.lv

Dalīties:

Tiek uzņemti jaunie floristikas dalībnieki un gaidīti visi esošie!

Cīravas kultūras namā

20.septembrī no 14.00 – 16.30

Tiek uzņemti 

jaunie floristikas dalībnieki un gaidīti visi esošie!

Floristika ir dabas krāsu, aromātu un asociāciju brīnišķīga pasaule. Tas ir dekoratīvi lietišķās mākslas veids, kurā top oriģinālas buķetes, vainagi, kolāžas, gleznas, panno, kompozīcijas, bet darbu radīšanai tiek izmantoti dažādi dabas materiāli un ne tikai.

* Ja arī tev ir interese, tad nāc palūko varbūt, tā būs tava jaunā aizraušnās.

*Iespējams tavai atvesītei ir vēlme, lai atnāk un pamēģina. Varbūt iepatīkas!

Laipni aicināti!

Sīkāka informācija  pa tel. 28393326

Dalīties:

AUŠANA – VIENA NO SENAJĀM AMATA PRASMĒM.

AUŠANA – VIENA NO SENAJĀM AMATA PRASMĒM.

Šajā pavasarī NVO  „CĪRAVAS pagasta attīstības biedrība” piedalījās Aizputes novada nevalstisko organizāciju projektu konkursā un guva atbalstu projekta „Aušana – viena nosenajām amata prasmēm” realizācijai.

Cīravas pašvaldība Dzērveniekos ir atvērusi Dzērves saieta namu, kurā ir pieejams interneta punkts un neliela trenažieru zāle, ar to ir nepietiekami kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai. Jau vairākus gadus aktīvas dzērvenieces pulcējas saieta namā, lai kopā mācītos un dejotu līnijdejas, rīkotu mazus pasākumiņus tuvējās apkārtnes iedzīvotājiem. Pagājušā gada nogalē aktivitātēm nāca klāt „steļļu glābšana”.  Tikai pateicoties viņu entuziasmam un ieinteresētībai, no bojāejas pagrabu ūdeņos tika izglābtas trīs stelles. Divas no tām šobrīd ir izvietotas Dzērves saieta namā. Ar lielu pacietību, grūtu darbu un par saviem līdzekļiem divas no stellēm ir izdevies sakārtot tik tālu, lai varētu mēģināt aust. Taču viņas joprojām nav tādā kārtībā, lai to darītu labi un trūkst arī zināšanas aušanā. Trešās stelles izvietotas Dzērves pamatskolā, kuras skolotāji ir ieinteresēti tādu seno amata prasmju, kā aušana, ierādīšanā jaunajai paaudzei.

Projekta ietvaros ir plānots saremontēt, sakārtot visas trīs stelles un noorganizēt izglītojošu semināru par novada un tuvākās apkārtnes tautastērpiem, rosinot izpratni par to dažādību un izgatavošanas procesiem. Seminārs notiks septemrī un to vadīs „Kurzemes tautastērpu informācijas centra ” vadītāja Lia Mona Ģibiete.

Projektu plānots noslēgt oktobrī ar trīs aušanas pamatu apmācības nodarbībām, kurās dalībnieki uz maiņām varēs apgūt ne tikai klasiskās aušanas pamatus, bet arī lakatu izgatavošanu uz rāmja un celainīšu aušanu uz mazajām galda stellēm, tādā veidā gūstot jaunas prasmes un intereses brīvā laika pavadīšanai. Nodarbības Dzērves saieta namā vadīs TLMS „Kursa” vadītāja Ilma Rubene.

Par semināra un nodarbību laikiem sekojiet līdzi informācijai Cīravas pagasta mājas lapā www.cirava.lv.

 

“CĪRAVAS pagasta attīstības biedrības” pārstāve

Sarmīte Braša

Dalīties:

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

 • “Liepas”-1, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 1 800.00, nodrošinājums EUR 180.00, izsole 01.11.2018. plkst. 10-00;
 • “Liepas”-2, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 2 100.00, nodrošinājums EUR 210.00, izsole 01.11.2018. plkst. 11-30;
 • “Liepas”-7, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 2 300.00, nodrošinājums EUR 230.00, izsole 01.11.2018. plkst. 13-00;
 • “Liepas”-9, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 2 200.00, nodrošinājums EUR 220.00, izsole 01.11.2018. plkst. 14-30;
 • “Liepas”-12, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 1 700.00, nodrošinājums EUR 170.00, izsole 01.11.2018. plkst. 16-00;
 • “Liepas”-13, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 1 800.00, nodrošinājums EUR 180.00, izsole 02.11.2018. plkst. 10-00;
 • “Liepas”-14, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 2 000.00, nodrošinājums EUR 200.00, izsole 02.11.2018. plkst. 11-30;
 • “Liepas”-18, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā – izsoles sākumcena EUR 2 200.00, nodrošinājums EUR 220.00, izsole 02.11.2018. plkst. 13-00.

 

Pieteikšanās termiņš līdz 18.10.2018. plkst. 16-00. Izsoles notiek, ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļu īpašumu īrniekiem. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

 

Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.

 

 

Dalīties:

Ar autortiesībām aizsargāts attēls