Mārtiņa kausa izcīņa zolītē.

Mārtiņa kausa izcīņa zolītē.

 1. novembrī Cīravā jau 19. Reizi notika Mārtiņa ceļojošā kausa izcīņa zolītē. Šo kausu 19. Gadus atpakaļ dāvāja Cīravas dakteris Mārtiņš Balodis. Šogad piedalījās 13 dalībnieki no Cīravas, Apriķiem, Dunalkas un Aizputes. Kausu uz gadu glabāšanā izcīnīja Ivars Bražis no Aizputes ( 31 p. +70 ). Otrā vietā Apriķnieks Aivars Arilkēvičs ( 30 p.  +77 ) un bronzas godalgu ieguva Salvis Žīgurs no Dunalkas ( 27 p.  + 31 ). Vēl godalgotās vietās iekļuva Kārlis Fricsons ( 25 p. – 4 ) un Valdis Sudars ( 23 p. – 35 ).

Vēl šogad paredzēts sākt  Cīravas pagasta čempionātu zolītē, kurš notiks sešās kārtās, kā arī notiks Ziemassvētku ceļojošā kausa izcīņa zolītē.

 

Cīravas pagasta sporta metodiķis – Egils Rūtenbergs.

 

Dalīties:

Godināsim mūsu cilvēkus

Godināsim mūsu cilvēkus

16.novembrī – Cīravas kultūras namā Valsts svētku svinīgā pasākumā tiks pasniegti Cīravas pagasta pārvaldes apbalvojumi pagasta ļaudīm.

Cīravas pagasta pārvaldes apbalvojumu pasniegšanas mērķis ir:

1) rosināt Aizputes  novada Cīravas pagasta iedzīvotājus un iedzīvotāju grupu, dažādu biedrību un organizāciju, iestāžu un uzņēmumu darbiniekus strādāt aktīvi un radoši pagasta attīstībai, iesaistīties pagasta sabiedriskās dzīves norisēs, kā arī dot lielāku ieguldījumu Cīravas pagasta izaugsmē, pozitīva tēla veidošanā.

2) izteikt Cīravas pagasta pārvaldes pateicību par sasniegumiem dažādās nozarēs un par nozīmīgu ieguldījumu pagasta attīstībā.

Apbalvojumi var tik piešķirti šādās nominācijās: Izglītībā, kultūrā, sportā, tautsaimniecībā, veselības aizsardzībā un sociālā aprūpē, sabiedriskajā darbībā un par mūža ieguldījumu  Cīravas pagastā, kā arī citā neminētā jomā.

Lai pieteiktu savu kandidātu ir jāizpilda pieteikuma anketa. Anketas pieejamas  Cīravas pagasta pārvaldē un tās mājaslapā www.cirava.lv, Cīravas pagasta bibliotēkā, Cīravas kultūras namā, Dzērves Saieta namā. Anketas var iesniegt Cīravas pagasta pārvaldē, Cīravas pagasta bibliotēkā, Cīravas kultūras namā, Dzērves Saieta namā, e–pastā: padome@cirava.lv

Ar pilnu noteikumu nolikumu var iepazīties šeit—> NOLIKUMS apbalv 18.nov 2019

Ierosinājumus par apbalvojumu  piešķiršanu var iesniegt Cīravas pagasta pārvaldē un Cīravas kultūras namā līdz 2019. gada 31.oktobrim.

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un  godināsim tos mūsu cilvēkus, kuri veic nesavtīgu darbu Cīravas sabiedrības un pagasta labā ar patiesu prieku un  mīlestību!

Pieteikuma anketa—> iesniegums_apbalvojumam-1

Cīravas pagasta pārvalde

Dalīties:

LLKC Liepājas biroja pieredzes brauciens lauksaimniekiem

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Liepājas birojs piedāvā septiņu dienas ārzemju pieredzes apmaiņas braucienu lauku saimniecību piena un gaļas lopkopībā Lietuvā, Zviedrijā, Dānijā un Polijā no 2019. gada 13. līdz 19. oktobrim.

Apmeklējuma tēma: Lopkopības nozares efektivitātes palielināšana – dažādu dzīvnieku
ganāmpulka pārvaldības pieredze, ekonomiska apsaimniekošana un profilaktiskie pasākumi
(piena un gaļas lopkopības saimniecības, grupas nr. LLKC08Lp05-E).

Sīkāka informācija spiežot uz zemāk norādīto saiti->

13_19okt2019_pieredzes apmainas brauciens_programma

Dalīties:

Aicinājums kļūt par asins donoru!

Aicinājums kļūt par asins donoru!

 

16.oktobrī no plkst. 9.00- 13.00 Kandavas LT Cīravas teritoriālās struktūrvienības aktu zālē būs iespēja ziedot asinis. Asinis var ziedot vecumā no 18- 65 gadiem, jābūt veselam un līdzi jāņem eID karte vai pase. Sīkāka informācija Valsts asins donoru centrs: www.vadc.lv

 

Pieteikties Cīravas ambulancē,

vai zvanot uz mob.tālr.24114907 vai 26338991(Rota).

 

Dalīties:

Aicinājums izteikt viedokli!

Aicinājums izteikt viedokli!

Vasara iet uz beigām, tūlīt sākies rudens darbīgais laiks. Pavisam drīz Cīravas kultūras nams aicinās kopā savus pulciņu dalībniekus.

Kā jau katru gadu savas balsis varēsim vingrināt Cīravas jauktajā korī un senioru ansamblī “Priekā”. Bērni varēs izdejoties tautu dejās, vingrināt savus pirkstiņus un attīstīt prasmes floristikas pulciņā. Pieaugušajiem būs iespēja izkustēties aerobikā un pilatēs. Dzērves saieta namā atkal tiks piedāvāta iespēja dejot līnijdejas, otrajā stāvā būs papildu stelles, kur audējas varēs pilnveidot savas aušanas prasmes.

Šogad vēlamies kaut ko mainīt mūsu ierastajā ikdienas ritmā. Tāpēc aicinu ikvienu darboties gribētāju izteikt viedokli par to, ko jaunu mēs kopā vēlētos apgūt un kādas jaunas prasmes iemācīties. Varat man droši rakstīt e-pastā kulturasnams@cirava.lv vai zvanīt pa tel.25412434, droši var nākt uz kultūras namu un izteikt savu viedokli. Būsiet laipni  gaidīti katru dienu darba laikā.

Cīravas kultūras nama vadītāja Santa Matvijčuka

Dalīties:

Pievieno savu Baltijas ceļa fotogrāfiju  GADSIMTA ALBUMAM!

Pievieno savu Baltijas ceļa fotogrāfiju

 GADSIMTA ALBUMAM!

Šogad aprit trīsdesmit gadi, kopš Baltijas valstu iedzīvotāji 1989. gada 23. augustā vienojās akcijā Baltijas ceļš. Lai atzīmētu šo īpašo nevardarbīgas pretošanās notikumu un saglabātu atmiņas, kas vēl dzīvo mums līdzās, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs sadarbībā ar Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroju aicina ikvienu, īpaši skolu jauniešus, pārskatīt ģimenes, radu un draugu fotogrāfijas par piedalīšanos Baltijas ceļā un pievienot tās Latvijas muzeju kopizstādes “Latvijas gadsimts” projektam Gadsimta albums.

Tā ir virtuāla galerija, kurā par Latvijas valsts 100 gadiem vēsta iedzīvotāju iesūtītas fotogrāfijas un stāsti no privātajiem, ģimeņu un kolektīvu arhīviem.

Kļūsti par Gadsimta albuma veidotāju: www.latvijasgadsimts.lv/albums!

Dalīties:

Aicinām Latvijas iedzīvotājus piedalīties izstādes ”Dzimtas grāmata” veidošanā, kas tiks atklāta 2020.gada janvārī! 

Aicinām Latvijas iedzīvotājus piedalīties izstādes ”Dzimtas grāmata” veidošanā, kas tiks atklāta 2020.gada janvārī! 

Paaudžu paaudzēs Latvijā vērtību nesējs ir bijusi grāmata – tā ļauj nodot uzkrāto dzīvesziņu bērniem un mazbērniem. Izstāde rosinās ģimenisko vērtību saglabāšanu Latvijā un radīs interesi par grāmatu kā par vienu no dzimtas relikvijām. Līdz šī gada 31. augustam mudinām interesentus iesūtīt savas dzimtas stāstu un aprakstu par grāmatu, kas ģimenei ir īpaši nozīmīga, kā arī grāmatas fotogrāfiju. Dzimtas stāstā ir jāmin būtiski fakti un notikumi, kurus dalībnieks vēlas izstāstīt plašākai sabiedrībai. Savukārt, grāmatas aprakstā jāpamato, kāpēc tieši šī grāmata tiek pieteikta konkursam un kāda ir tās nozīme dzimtas dzīvē. Tā var būt sena Bībele, pārmantota no paaudzes paaudzē, romāns, kas kopīgā lasīšanas priekā vienojis vairākus ģimenes locekļus, vai pavisam nesen izdota pasaku grāmata – literatūras darba formāts, valoda un izdošanas gads nav svarīgi. Izstādes konkursa nolikums ar detalizētiem pieteikšanās noteikumiem: https://ej.uz/dzimtasgramata

Astoņi iedvesmojošākie Latvijas ģimeņu stāsti un grāmatas kļūs par daļu no izstādes, kas tiks prezentēta Rīgā, Liepājā un Rēzeknē.

Projekts “Bibliotēka” ir latviešu literatūras mecenāta “Baltic International Bank” iniciēts sociāls projekts ar mērķi veicināt lasīšanu, rakstniecību un ģimenes tradīcijas Latvijā.

Papildu informācija:
Daiga Bitēna
Baltic International Bank
Projekta “Bibliotēka” komunikācijas koordinatore
daiga@enibit.lv
+(371) 25629847
Dalīties:

Par Aizputes novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam nodošanu publiskai apspriešanai

Par Aizputes novada

Attīstības programmas 2019.-2025.gadam

nodošanu publiskai apspriešanai

 

 

Ar Aizputes novada Domes 2019.gada 31.jūlija lēmumu Nr.474 (9., 5§) “Par Aizputes novada Attīstības programmas 2019. – 2025.gadam nodošanu publiskai apspriešanai” tiek uzsākta Aizputes novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana.

 

Aizputes novada Attīstības programma 2019. – 2025. gadam ir Aizputes novada pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes, rīcības virzieni, uzdevumi un veicamie pasākumi, kas vērsti uz novada stratēģisko mērķu sasniegšanu. Attīstības programma ir cieši saistīta ar Aizputes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam, kas ir novada ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments.

 

Publiskās apspriešanas termiņš tiek noteikts no 2019. gada 12.augusta līdz 2019. gada 11.septembrim. Publiskās apspriešanas laikā interesenti klātienē vai elektroniski ar Attīstības programmas projekta redakcijas materiāliem varēs iepazīties:

 • Aizputes novada pašvaldības mājaslapā aizputesnovads.lvsadaļā “Jaunumi”,
 • Aizputes novada pašvaldībā, Atmodas ielā 22, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456, darba dienās atbilstoši tās darba laikā, 1.stāvā, Aizputes novada valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā,
 • Aizputes, Cīravas, Kalvenes, Kazdangas un Lažas pagasta pārvaldēs atbilstoši to darba laikam,
 • Aizputes novada bibliotēkās atbilstoši to darba laikam,
 • valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportālā) geolatvija.lv.

 

Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus par Attīstības programmas 1.redakciju iespējams iesniegt līdz 2019. gada 11.septembrim:

 • Aizputes novada pašvaldībā, Atmodas ielā 22, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456, 1.stāvā, Aizputes novada valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā,
 • Nosūtot pa pastu uz adresi: Atmodas iela 22, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456,
 • Elektroniski, nosūtot uz pašvaldības e-pasta adresi: dome@aizputesnovads.lv,
 • Elektroniski valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Sniedzot ierosinājumus un priekšlikumus par attīstības plānošanas dokumentu, lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu un pārstāvību (iedzīvotājs, skolēns, kādas organizācijas, uzņēmuma, iestādes pārstāvis u.tml.).

 

Publiskās apspriešanas laikā notiks sabiedriskā apspriede, kurā Attīstības programmas izstrādātājiem SIA “CitizenVoice” un pašvaldības pārstāvjiem varēs uzdot interesējošos jautājumus, izteikt viedokļus un priekšlikumus.

 

Sabiedriskās apspriedes notiks:

 

 • gada 27.augustā plkst.18.00 Aizputes kultūras namā, Atmodas ielā 16, Aizputē;
 • gada 28.augustā plkst. 18.00 Kazdangas Kultūras un pieaugušo izglītības centrā, Pils gatvē 2, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā;
 • gada 29.augustā plkst.18.00 Cīravas pagasta pārvaldē, „Gaismas”, Cīravas pagastā, Aizputes novadā.

 

Jautājumu gadījumos aicinām vērsties pie pašvaldības kontaktpersonas: projektu vadītājs Gatis Šķietnieks, gatis.skietnieks@aizpute.lv, 63459150.

Dalīties:

Ar autortiesībām aizsargāts attēls