PAPILDUS REISS UZ CĪRAVU

Lai skolēni un pedagogi darba dienu rītos varētu ērtāk no Aizputes tikt uz mācībām Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Cīravas filiālē, uz eksperimenta laiku no šī gada 1. marta līdz 31. maijam tiek atklāts papildu reiss reģionālās nozīmes autobusa maršrutā nr. 5349 Aizpute–Cīrava.

 

No 1. marta līdz šī mācību gada beigām autobuss no Aizputes izbrauks plkst. 07.10 un Cīravā pienāks plkst. 07.30, kursējot darba dienās (no pirmdienas līdz piektdienai), bet nekursējot svētku dienās. Plānots, ka reisu izmantos gan skolēni, gan skolotāji.

 

Nolemts, ka eksperimentālā reisa rezultāti tiks vērtēti Sabiedriskā transporta padomes maija sēdē, kad tiks analizēts, vai minēto reisu ir iespējams pastāvīgi iekļaut maršrutu tīklā, nosakot tā sezonalitāti no 1. septembra līdz 23. jūnijam darba dienās.

 

Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus minētajos maršrutos nodrošina SIA “Liepājas autobusu parks”. Izmaiņas Autotransporta direkcija saskaņojusi ar Kurzemes plānošanas reģionu.

 

 

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

 

Papildu informācijai:

Sanita Heinsberga,

VSIA Autotransporta direkcija

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: +371 67356129

E-pasts: [email protected]

Dalīties:

Domes sēdēm var sekot tiešsaistē

Sākot ar šo gadu, Dienvidkurzemes novada iedzīvotāji pašvaldības domes sēdes var vērot tiešsaistē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē.

Šādu iespēju sekot domes sēdēm tiešsaistē paredz Pašvaldību likuma (pieejams: https://likumi.lv/ta/id/336956) 27. panta 3.daļa: “Domes sēde ir atklāta, izņemot likumā noteiktos gadījumus. Pašvaldība savā oficiālajā tīmekļvietnē nodrošina domes sēdes audiovizuālu tiešraidi.”

Iedzīvotāji ar Dienvidkurzemes novada domes sēžu darba kārtību var iepazīties un sekot domes sēžu norisei ŠEIT

Dalīties:

Uzziniet svarīgāko par nekustamā īpašuma nodokli 2023. gadam!

Uzziniet svarīgāko par nekustamā īpašuma nodokli 2023. gadam!
➡️ Dienvidkurzemes novadā par mājokli tiek piemērota likme 0,2% fiziskām personām, ja objektā taksācijas gada 1. janvārī dzīvesvieta deklarēta vismaz vienai personai. Pārējos gadījumos piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā no objekta kadastrālās vērtības.
➡️ Par zemi ir noteiktas sekojošas likmes nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai: 1% no zemes vienības kadastrālās vērtības fiziskām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1. janvārī ir Dienvidkurzemes novada administratīvā teritorija, 1,5% no zemes vienības kadastrālās vērtības fiziskām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1. janvārī ir ārpus Dienvidkurzemes novada administratīvās teritorijas un juridiskajām personām.
➡️ Decembrī vairāki nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji saņēmuši maksāšanas paziņojumu ar papildus aprēķinātu nodokli par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Likme par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi ir 4% no zemes vienības kadastrālās vērtības.
❗️ Svarīgi atcerēties, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu var apstrīdēt mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās.
➡️ Gan atbilstoši likumam “Par nekustamā īpašuma nodokli”, gan pamatojoties uz Dienvidkurzemes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem nekustamā īpašuma nodokļa atlaides var saņemt dažādu grupu iedzīvotāji.
👉 Plašāku informāciju par nekustā īpašu nodokļa atlaidēm un to, kuri iedzīvotāji tās var saņemt, varēsiet izlasīt arī informatīvajā izdevumā “Dienvidkurzeme”, kas iedzīvotāju pastkastītēs nonāks pirms Ziemassvētkiem.
👉 Aicinām pieteikties nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma paziņojuma saņemšanai elekroniski.
To var izdarīt:
➡️ rakstot pašvaldībai uz e-pastu: [email protected],
➡️ elektroniski pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv sadaļā “Mans nekustamā īpašuma nodoklis”,
➡️ rakstot pašvaldībai adresētu iesniegumu un nosūtot uz adresi – Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430,
➡️ personīgi iesniedzot Dienvidkurzemes novada pilsētu un pagastu pārvaldēs.
Izveidot e-adresi var portālā Latvija.lv, izmantojot identifikācijas rīkus – personas apliecību (eID), drošu elektronisko parakstu vai mobilo lietotni “eParaksts mobile”.
Dalīties:

Cīravā Valsts svētku ballē novērtē mīlīgo gaisotni, plašo zāli un latvisku mūziku

Zāle pilna kā vecos laikos

”Zāle būs pilna!” jau pirms pasākuma droši zināja teikt Cīravas pagasta kultūras pasākumu organizatore Santa Matvijčuka.

Uz balli, kur apmeklētāji sēž pie galdiņiem, kurus uzklāj ar līdzpaņemtajiem gardumiem groziņos, rīkota savlaicīga iepriekšēja pieteikšanās. ”Pieteikušies ir ap 150 cilvēkiem! Gan vietējie, gan no citurienes – apkārtnes un tālākām vietām, kā arī Liepājas,” viņa pastāsta.

150 cilvēku – daudz vai maz? Aptaujātie uz balli atnākušie, teic, ka daudz, tikpat kā senākos laikos. Sen jau arī tagad tādas Valsts svētku balles nav notikušas – divus gadus! Cilvēki ir noilgojušies!” atzīst S. Matvijčuka.

Pie biļešu kases cilvēkiem pat jāstāv pagarā rindā. Tā sen neesot bijis, tādēļ gandarījums rīkotājiem ir liels.

Balles sākums pulksten 21, līdz pulksten 21.30 visi rezervētie galdiņi aizņemti jeb visi apmeklētāji ieradušies, un dejas var sākties – aktīvākie dejot gribētāji iesilda deju placi ar pirmajiem valšiem. ”Cilvēki ļoti laikus nāk. Balle notiek piecas stundas. Kādreiz ir bijuši gadījumi, ka cilvēki sāk ierasties balles norises laika vidū vai uz beigām, kad drīz muzikantiem jābeidz spēlēt,” viņa dalās pieredzē.

Muzikanti ballei izvēlēti, jo tauta tos iemīļojusi jau iepriekš un spēlē ļoti labu latviešu mūziku – tieši atbilstoši Valsts svētku tematikai.

Daudzviet novadā balles spēlē Latvijas mērogā zināmas grupas. ”Vispār ļoti daudz balles, gandrīz visur šogad notiek, un visas pilnas, rezervētas,” priecājas organizatore.

”Un šogad izteikti var just, ka cilvēki grib svinēt Latvijas svētkus – to redzējām jau Lāčplēša dienā, ka atsaucība visur bija ļoti necerēti liela, kā arī cilvēki novērtē, ka var ballēties,” viņa vērtē.

Uz balli Cīravā ar savām otrajām pusēm un draugu kompāniju ieradušās Sintija Zorenberga un Jana Romaško. Abas jaunās dāmas ikdienā dzīvo un strādā Liepājā, Sintija gan ir no Lieģiem, bet Jana – no Virgas. ”Man vīrs ir cīravnieks, tāpēc esmu šeit!” pamato Sintija. ”Man tas pats!” piebilst Jana.

Nolēmuši, ka valsts svētki ir kārtīgi jānosvin, priekšā vēl būs veselas trīs brīvdienas. ”Noteikti to pavadīsim ar ģimeni, varbūt kaut kur aizbrauksim!” teic Sintija.

Foajē sastopam pošamies un noskaņojamies ballei Inetu Tīmani un Lauru Rungovsku no Aizputes. ”Mēs gribējām sākt svinēt ātrāk! Patika muzikanti – tāpēc uz Cīravu,” stāsta Laura. ”Ir patriotiska sajūta, gribējās ļoti izkustēties – esam cītīga dejotāju tauta, esam kolektīva ”Kurzemnieks” dalībnieki, dejosim līdz pēdējam – arī starpbrīžos!” viņa turpina.

Sievietes ļoti novērtē, ka te balle par stundu ilgāk nekā citviet. ”Mēs kā dejotāji šeit esam ieguvēji!” uzsver balles apmeklētāja.

Uz balli ikviens ieradies ļoti labā noskaņojumā, atverot kultūras nama durvis, visiem sejās smaids. ”Kaspars vainīgs – viņš ir vietējais, tāpēc esam šeit!” skaidro Jolanta Grigaite, kura nāk no Gramzdas pagasta.

Pāris teic, ka nav daudz laika runāt, nedaudz nokavējuši balles sākumu, un viņus jau kompānija gaida pie galdiņa.

Tradīcijas, kas jāturpina

Taču bez tradicionālās Latvijas dzimšanas dienas balles, kādas uz diviem gadiem tagad izpalika pandēmijas dēļ, Cīrava šogad turpināja pirms daudziem gadiem Aizputes novada pagastos aizsākto tradīciju. Proti, aktīvāko un darbīgāko iedzīvotāju un ģimeņu godināšanu. ”Tā ir viena no tradīcijām, kuru nedrīkst aizmirst un ir jāturpina!” uzsver S. Matvijčuka.

Apbalvojumu saņēma kafejnīcas ”Chill house”,kas darbojas pie ieejas Cīravas mežaparkā, un savu darbību uzsāka tieši pirmajā pandēmijas gadā 2020. gada pavasarī, izveidotāja un īpašniece Mārīte Ulmere.

Viņa uz pasākumu nevarēja ierasties, jo ģimenē tieši valsts svētku laikā noticis ļoti priecīgs notikums – piedzimis mazulis, paskaidro S. Matvijčuka. Viņas vietā balvu saņēma un atzinīgos vārdus un novēlējumus no iedzīvotājiem nodos Mārītes māsa Aija.

”Chill house” iepriecina ne vien vietējos un tūristus Cīravā, bet kafejnīcas vagoniņš dodas arī uz tuvākām un tālākām vietām, piedāvājot ēdienus dažādos pasākumos.

Atzinību pagasta iedzīvotāju vārdā saņēma arī Skaidrīte un Oto Baloži, kuri savās mājās Cīravas pagastā izdomā arvien ko jaunu, kā pārsteigt garāmbraucējus un paši attīstītos. ”Viņiem ir melleņu lauks, puķu lauks, ķirbju lauks, audzē cidonijas, ganās aitu bariņš, sētā audzē arī dzērvenes!” Baložu ģimeni raksturo S. Matvijčuka. ”Paldies Oto un Skaidrītei par piemēru, kādu viņi rada – uzdrīkstēties sapņot!” viņa turpina.

Saņēmuši ziedus, goda rakstu un īpaši viņiem, līdzīgi kā pārējiem apbalvotajiem veltītu gravētu koka pulksteni,

Skaidrīte īsā uzrunā pateicās ikvienam par novērtējumu: ”Paldies par to, ka pamanījāt, ka neesam pazuduši un esam vajadzīgi!”

Pasākuma laikā arī atskatījās uz aizvadītajiem diviem gadiem, kas, pēc S. Matvijčukas teiktā, uzrunā iedzīvotājiem ir bijuši citādi gan ikvienam no mums, gan visai Latvijai un pasaulei. ”Iepazinām, ko nozīmē pandēmija, kas sagrieza pasauli kājām gaisā, tagad uzzinām, kas ir karš, naids un bailes un novērtējam drošību!” pauda pasākuma rīkotāja, norādot, ka vēl nav zināms, kad varēsim tā patiesi teikt, ka visi esam un varam atgriezties ierastajā dzīvē.

”Lielākā laime – redzēt mūsu valsti brīvu!” No 2020. gada līdz šī gada valsts svētkiem Cīravas pagastā Mūžībā aizgājuši 45 iedzīvotāji, bet cīravnieku pulkam pievienojies 21 mazulis.

”Jo mazāka tauta, jo stiprākai tai jābūt!” uzsvēra S. Matvijčuka.

Trešais novērtējums tika Šmitu ģimenei – Uldim un Katrīnai un viņu bērniem – par jaunas un unikālas vietas pagastā radīšanu. Viņi ir ”Meža dizaina dārza” izveidotāji – audzē mēbeles un interjera dizaina priekšmetus. ”Paldies Dievam, ka mums ir zeme, ko kopt un darboties! Paldies visai ģimenei, bez kuras atbalsta nekādi, un paldies mūsu abu ģimenēm un draugiem, kuri mums palīdz!” uzsvēra Uldis.

Cīravas pagasta pārvaldnieks Andris Petrovics savā apsveikumā uzsvēra, ka Latvijai dzimšanas dienā varam ikkatrs padomāt par īpašu dāvanu – uzdāvināt katrs sev patriotismu un padomāt par to ikkatrā dzīves situācijā.

Valsts svētku svinīgo pasākumu kuplināja mūziķa Rikardiona koncerts, kurā skanēja paša autora un citas zināmas latviešu dziesmas, kā arī Cīravas amatierkolektīvi – senioru ansamblis ”Priekā!”, Dzērves skolas dziedātājas, kā arī Cīravas koris.  

Dalīties:

17.novembrī sveiksim mūsu pagasta iedzīvotājus

Latvijas valsts svētki – Cīravas pagastā.

Mūsu valsts svētkus svinam, kad ātri satumst, tāpēc tik ļoti ir vajadzīga gaisma. Lai tā piepildītu telpu, iededzam sveces vai lampas, bet, lai gaisma iemirdzētos mūsu sirdīs, nepieciešama mīlestība un labestība.
Jau vairākus gadus Latvijas valsts svētkos ,Cīravas pagasta pārvalde saka paldies, tiem iedzīvotājiem, kuru darbs ir pamanīts un novērtēts, sakām paldies, par sirds siltumu, labestību, atsaucību, un nesavtību.
Cīravas pagasta pārvalde, īpaši atzīmēs šos pagasta iedzīvotājus:
MĀRĪTI ULMERI,
par radošu un aktīvu darbu pagasta un sabiedrības labā, par iesaistīšanos pagasta sabiedriskajā dzīvē, par ieguldījumu Cīravas pagasta izaugsmē un pozitīva tēla veidošanā, par veiksmīgu un neatlaidīgu darbošanos Covid-19 apstākļos.
SKAIDRĪTI UN OTO BALOŽUS,
par radošu un aktīvu darbu pagasta un sabiedrības labā, par centību un godprātīgu darbu savā saimniecībā, par veiksmīgu un neatlaidīgu darbošanos Covid-19 apstākļos.
ŠMITU ĢIMENI, (KATRĪNA UN ULDIS)
par radošu un aktīvu darbu pagasta un sabiedrības labā, par iesaistīšanos pagasta sabiedriskajā dzīvē, par ieguldījumu Cīravas pagasta izaugsmē un pozitīva tēla veidošanā, par veiksmīgu un neatlaidīgu darbošanos Covid-19 apstākļos.
Latvijas valsts svētkos, mēs apliecinām cieņu savai Tēvzemei. Tā ir lielākā laime – redzēt mūsu zemi brīvu, patriotisku, priecīgu un vienotu. Tieši no mūsu ikdienas, no mūsu neatlaidības, no mūsu patriotisma, domām un darbiem visi kopā veidojam katra pagasta, novada un valsts vēsturi. Novēlu ikvienam izjust piederību Latvijas valstij un redzēt Latviju stipru un lielu.
Cīravas kultūras nama vadītāja Santa Matvijčuka
Dalīties:

Svecīšu vakars – 20.novembrī

20. novembrī, atzīmējot Mirušo piemiņas dienu, Cīravas pagasta un visās pārējās Dienvidkurzemes novada kapsētās norisināsies Svecīšu vakars!

Aicinām šajā laikā apmeklēt savu tuvinieku atdusas vietas, lai tās sakoptu un iedegtu svecītes aizgājušo gaišai piemiņai.

Dalīties:

Grebto ķirbīšu saiets

Laiks grebt ķirbīšus!
Nav pat jāplāno saldumu medības Hellovīnā, lai atrastu iemeslu ķirbju grebšanai. Ja raženās rudens ogas vēl nav pagatavotas kādā kulinārā šedevrā, izgreb tos par godu svētkiem vai vienkārši tāpat, radošai noskaņai mājās. Bērniem patiks!
Kad?
28.oktobrī
Kur?
Cīravas kultūras namā
Cikos?
plkst.17.00
Kas?
GREBTO ĶIRBĪŠU SAIETS.
Ķirbja grebšana var izvērsties par īstu piedzīvojumu, jo nekad nevar zināt, kāds tieši tas sanāks un kā tas izskatīsies, kad ieliks viducī svecīti.
Aicinu ik vienu uz ķirbīšu grebšanu. Pasākums bez maksas. Lūgums ņemt līdzi ķirbi, bet ja nav iespējams sagādāt savu ķirbīti, kultūras namā būs arī kopējie. Tāpēc mīļi aicinu ik vienu pievienoties pasākumam.🍁🍂🍂🍁
Dalīties:

Ar autortiesībām aizsargāts attēls