PAZIŅOJUMS:
Svētdienas skolas kārtējā nodarbība un Sv. skolas Ziemassvētku eglīte notiks 29.12.plkst.12.00

“ Cik brīnišķīga, Kungs, ir Tava žēlastība! Cilvēku bērni nāk pie Tevis un glābjas tavu spārnu pavēnī! Viņi mielojas
pie Tava nama labumiem, Tu viņus dzirdini no Sava prieka strauta. Jo pie Tevis ir dzīvības avots, un Tav gaismā
mēs redzam gaismu. Izplet Savu žēlastību pār tiem, kas Tevi pazīst, un Savu taisnību pār tiem, kam skaidra sirds! “

(Psalmi 36: 8-11 )

Tas ir Ziemassvētku prieks, ko Dievs mums dāvina. Ziemassvētki ir sirds svētki.
Ziemassvētki skar mūs daudz personīgāk. Tie mūs mudina atklāt Kristu, tas nozīmē –
atklāt pašam sevi un kļūt par tiem, par ko būtībā mēs esam dzimuši.
Mēs varam dāvināt Ziemassvētku prieku Dievam. Atcerēsimies, ka esam Dieva
bērni. Kad bērns ir pazudis, vecāku sāpes un nemiers ir neaprakstāms, domājot par to, ka
viņš ir tur – ārā, tumsā un aukstumā, kur viņu apdraud dažādas briesmas. Viņi dodas to
meklēt. Dieva nemiers un sāpes par mums, viņa mīļajiem, briesmu tumsā pazudušajiem
bērniem, lika viņam nākt pasaulē mūs meklēt. Dievs mīl mūs katru, ikvienu ar savu lielo
beznosacījuma mīlestību, lai Tevi nesabiedētu un nesatrauktu, Viņš nāk šajā pasaulē kā
bērns. Ziemassvētki ir Dieva lielā glābšanas misija!
Jēzus mācīja ļaudis, tiem kalpoja, dziedināja viņu vainas, uzņēmās mūsu grēkus un
atdeva sevi par izpirkuma maksu, lai darītu Tevi par Dieva bērnu debesīs. Lai tas liek
mums pārdomāt arī to, cik nozīmīga ir mūsu zemes dzīve, cik dārgs ir katrs tās mirklis.
Šogad varam iepriecināt savus tuvākos, liekot Ziemassvētku dāvanu svaru kausos
pretī sevi pašu. Iepazīt tuvāk savus bērnus, savus vecākus, brāļus, māsas, draugus.
Sargājot, cits citu no vientulības un sirdssāpēm. Kaut arī jūs esat kopā daudzus gadus, var
pienākt brīdis, kad tie liksies kā īsi mirkļi un jums būs žēl, ka to ir bijis tik maz. Mīlēsim
viens otru ar tādu mīlestību, kā mūs mīl Mūsu Tēvs.
Vēlam gaišus, ģimeniskus un svētītus Kristus dzimšanas svētkus!

Svētdienas skolas skolotājas:
Megija Krieviņa un Signe Paula

Dalīties:

Vēl nav pievienots neviens komentārs.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauciņi ir atzīmēti ar (*).

Ar autortiesībām aizsargāts attēls