Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas

PAZIŅOJUMS

par vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietām un darba laikiem

2021.gada pašvaldību vēlēšanās

 

Vēlēšanu iecirkņu darba laiki vēlēšanu nedēļā

 

 Datums  Iecirkņa darba laiki  Aktivitāte
31.maijā (pirmdienā) 16:00-20:00 Iepriekšējā balsošanas diena
1.jūnijā (otrdienā) 09:00-13:00 Notiek tikai iesniegumu pieņemšana, balsošana nenotiek
2.jūnijā (trešdienā) 16:00-20:00 Notiek tikai iesniegumu pieņemšana, balsošana nenotiek
3.jūnijā (ceturtdienā) 09:00-16:00 Iepriekšējā balsošanas diena
4.jūnijā (piektdienā) 13:00-20:00 Iepriekšējā balsošanas diena
5.jūnijā (sestdienā) 07:00-20:00 Vēlēšanu diena

 

Dienvidkurzemes novada vēlēšanu iecirkņu adreses

 

Pašvaldība Vēlēšanu iecirkņa adrese Vēlēšanu iecirkņa Nr. Informatīvie tālruņi
Aizputes pašvaldība Ziedu iela 7, Aizpute, Aizputes nov.
(Aizputes vidusskola)
Nr. 572 Komisijas priekšsēdētājs Antra Grasmane
Tālr. 29466524
Komisijas sekretārs Inese Drulle
Tālr. 26439511
Atmodas iela 16, Aizpute, Aizputes nov.
(Aizputes kultūras nams)
Nr. 573 Komisijas priekšsēdētājs Ineta Rūja
Tālr. 29756482
Komisijas sekretārs Jolanta Vasile
Tālr. 28333685
Ziedu iela 2, Rokasbirze, Aizputes pag., Aizputes nov.
(Aizputes pagasta saieta nams)
Nr. 579 Komisijas priekšsēdētājs Gaida Zvirbule
Tālr. 28659505
Komisijas sekretārs Dzidra Šterna
Tālr. 26015221
“Gaismas”, Cīrava, Cīravas pag., Aizputes nov.
(Cīravas pagasta pārvalde)
Nr. 582 Komisijas priekšsēdētājs Sanita Muceniece
Tālr. 29430561
Komisijas sekretārs Solvita Moiseičuka
Tālr. 29992414
Skolas iela 21, Kalvene, Kalvenes pag., Aizputes nov.
(Kalvenes pagasta pārvalde)
Nr. 590 Komisijas priekšsēdētājs Daiga Freimane
Tālr. 29435648
Komisijas sekretārs Ilze Ošeniece
Tālr. 29959276
Pils gatve 4, Kazdanga, Kazdangas pag., Aizputes nov.
(Kazdangas pagasta kultūras un izglītības centrs)
Nr. 591 Komisijas priekšsēdētājs Gita Golubova
Tālr. 22592251
Komisijas sekretārs Diāna Lagzdiņa
Tālr. 29702049
Durbes pašvaldība “Danči”, Dunalka, Dunalkas pag., Durbes nov.
(Dunalkas kultūras nams)
Nr.583 Komisijas priekšsēdētājs Gita Žīgure
Tālr. 26252990
Komisijas sekretārs Aiva Kasparoviča

Tālr.29259700

Skolas iela 5, Durbe, Durbes nov.
(Durbes kultūras nams)
Nr.574 Komisijas priekšsēdētājs Madara Lagzdiņa
Tālr. 26468365
Komisijas sekretārs Zita Porote
Tālr. 28348902
Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pag., Durbes nov.
(Lieģu kultūras nams)
Nr. 575 Komisijas priekšsēdētājs Jorana Cipriķe
Tālr. 26485691
Komisijas sekretārs Linda Leja
Tālr. 29431825
“Pagastnams”, Vecpils, Vecpils pag., Durbes nov.
(Pagastnams)
Nr. 600 Komisijas priekšsēdētājs Inita Dimza
Tālr. 29165031
Komisijas sekretārs Valdis Stasis
Tālr. 20017023
Priekules pašvaldība Peldu iela 1, Priekule, Priekules nov.
(Priekules kultūras nams)
Nr. 578 Komisijas priekšsēdētājs Laura Vītola
Tālr. 29727921
Komisijas sekretārs Inese Paulauska
Tālr. 26578416
“Bunkas kultūras nams”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov.
(Bunkas kultūras nams)
Nr. 581 Komisijas priekšsēdētājs Dita Putere
Tālr. 26339115
Komisijas sekretārs Lauris Štāls
Tālr. 28672782
Skolas iela 5, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.
(Gramzdas tautas nams)
Nr. 587 Komisijas priekšsēdētājs Dāvis Strazds
Tālr. 26482667
Komisijas sekretārs Sandra Arāja
Tālr. 26166268
Liepu aleja 6, Kalēti, Kalētu pag. Priekules nov.
(Kalētu pagasta pārvalde)
Nr. 589 Komisijas priekšsēdētājs Daiga Tilgale
Tālr. 26958727
Komisijas sekretārs Inga Kadiķe
Tālr. 26436418
“Virgas skola”, Virga Virgas pag., Priekules nov.
(Virgas pagasta pārvalde)
Nr. 602 Komisijas priekšsēdētājs Rita Vaivare
Tālr. 25956029
Komisijas sekretārs Marina Kokovihina
Tālr. 22020951
Pāvilostas pašvaldība Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas nov.
(Pāvilostas novada pašvaldība)
Nr. 577 Komisijas priekšsēdētājs Arita Mūrniece
Tālr. 29373188
Komisijas sekretārs Mudīte Zamarīte
Tālr. 29393428
“Pagastmāja” Vērgale, Vērgales pag., Pāvilostas nov.
(Vērgales  kultūras nams)
Nr. 601 Komisijas priekšsēdētājs Ingūna Kopštāle
Tālr. 26829626
Komisijas sekretārs Guna Laumane
Tālr. 29344804
Rucavas pašvaldība “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov.
(Pagastmāja)
Nr. 597 Komisijas priekšsēdētājs Arvils Roga
Tālr. 29125969
Komisijas sekretārs Santa Zuļģe
Tālr. 28256823
“Purenītes”, Sikšņi, Dunikas pag., Rucavas nov.
(Pagasta pārvalde)
Nr. 584 Komisijas priekšsēdētājs Laima Veidemane
Tālr. 28823044
Komisijas sekretārs Agrita Brizga
Tālr. 29736978
Nīcas pašvaldība Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pag., Nīcas nov.
(Nīcas novada dome)
Nr. 594 Komisijas priekšsēdētājs Iveta Jākobsone
Tālr. 29776412
Komisijas sekretārs Dina Tapiņa
Tālr. 26112452
“Pagastmāja”, Rude, Otaņķu pag., Nīcas nov.
(Nīcas novada Otaņķu pagasta pārvalde)
Nr. 595 Komisijas priekšsēdētājs Inga Sprūde
Tālr. 26870351
Komisijas sekretārs Velta Pūķe
Tālr. 26514074
Vaiņodes pašvaldība Uzvaras iela 6, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov.
(Embūtes pagasta pārvalde)
Nr. 585 Komisijas priekšsēdētājs Agija Braže
Tālr. 28344109
Komisijas sekretārs Astrīda Gaļicka
Tālr. 22045526
Tirgoņu iela 23, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
(Vaiņodes kultūras nams)
Nr. 599 Komisijas priekšsēdētājs Irēna Bauze
Tālr. 26375188
Komisijas sekretārs Gunita Kroņkalna
Tālr. 29434462
Grobiņas pašvaldība M.Namiķu iela 2 B, Grobiņa, Grobiņas nov.
(Grobiņas pilsētas sporta centrs)
Nr. 576 Komisijas priekšsēdētājs Gints Ločmelis
Tālr. 29678749
Komisijas sekretārs Anita Šteinberga
Tālr. 26483154
“Tautas nams”, Bārta, Bārtas pag., Grobiņas nov.
(Kultūras nams)
Nr. 580 Komisijas priekšsēdētājs Zane Lūka
Tālr. 26374011
Komisijas sekretārs Nadežda Ceriņa
Tālr. 25960171
“Ritmi”, Gaviezes pag., Grobiņas nov.
(Kultūras nams)
Nr. 586 Komisijas priekšsēdētājs Inga Zandberga
Tālr. 26347881
Komisijas sekretārs Inese Kalniņa
Tālr. 26145736
“Kultūras nams”, Kapsēde, Medzes pag., Grobiņas nov.
(Kultūras nams)
Nr. 593 Komisijas priekšsēdētājs Vija Bērziņa
Tālr. 29296303
Komisijas sekretārs Mairita Krētaine
Tālr. 29995370

Tālruņi saziņai:

Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Dace ZUKULE, Tālr. 29226758

Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas sekretāre Sanita FRĪDMANE, Tālr. 29160023

E-pasts [email protected]

Dalīties:

Ar autortiesībām aizsargāts attēls