• 16. jūnijs, 2018
 • 16:00
 • Cīravas alus dārzs

LABOJUMS!!!

23:50 UGUNS SKULPTŪRAS AIZDEGŠANA

 

Nolikums

‘’Braucamrīku parāde’’, ‘’Cīravas pagasta svētku 2018’’ laikā.

 1. Mērķis un uzdevumi
  1.1. Mērķis – atspoguļot Cīravu kā multikulturālu un radošu pagastu, parādot pagasta un novada iedzīvotāju uzņēmību, izdomu un radošumu piedaloties braucamrīku parādē.
  1.2. Uzdevumi:
  – iedrošināt Cīravas iedzīvotājus būt radošiem un izdomas bagātiem;
  – popularizēt veselīgu un aktīvu dzīves veidu un sekmēt sporta attīstību pagastā.
  2. Parādes vadība
  2.1 Sacensības organizē Cīravas kultūras nams un Cīravas pagasta pārvalde
  2.2 Tās vada pasākuma organizators.
  3. Parādes vieta un laiks
  3.1. Parāde notiek: Pulcēšanās pie Kandavas LT Cīravas teritoriālās struktūrvienības stāvlaukumā plkst.15:30. Virzība: Cīravas centrs, pāri tiltam pie ceļa, kas atrodas bakus Cīravas ‘’Alus dārzam’’.
  3.2. Parāde notiek 2018. gada 16. jūnijā no plkst. 16:00
  4. Pieteikšanās parādei un prasības dalībniekiem
  4.1. Dalībnieki :
  – pagasta iestāžu, organizāciju un uzņēmumu komandas;
  – draugu apvienojošas komandas;
  – skolu, biedrību, interešu centru un jauniešu apvienību komandas;
  – individuālie dalībnieki.
  4.2. Komandas sastāvs un nosacījumi:
  – ekipāžas dalībnieku skaits nav noteikts;
  – piedalīties sacensībās atļauts LR pilsoņiem, pastāvīgajiem iedzīvotājiem un ārzemju
  viesiem;
  – katrs „ Cīravas pagasta svētku 2018’’, “Braucamrīku parādes”” dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par savu veselību un braucamrīku;
  – braucamrīku parādei var pieteikt individuāla kārtībā; komandu var veidot arī tikai viens dalībnieks ;
  4.3. Pieteikšanās sacensībām:
  – zvanot pa tālruni 25412434 , vai sūtot e-pastu uz kulturasnams@cirava.lv.
  – pieteikšanās no 24.05.2018. līdz 11.06.2018. plkst.20:00.
  5. Parādes norises kārtība
  5.1 Parāde notiek pēc apstiprinātā oficiālā nolikuma.
  5.2 Parāde norisinās speciāli sagatavotā maršrutā, ko veido organizators.
  5.3. Visi dalībnieki tiek iedalīti vienā grupā un tie braucienam tiek izkārtoti pēc organizatora ieskatiem, piešķirot kārtas numuru
  5.4. Komandai uz startu jāierodas 30 min. pirms starta.
  5.5. Dalībnieki dodas braucienā pēc saņemtā kārtas numura.
  6. Braucamrīku tehniskie noteikumi un dizains
  6.1. Dalībnieki paši veido un izstrādā sava braucamrīka dizainu;
  6.2. Par Braucamrīku tiks uzskatīts jebkas ar ko var braukt. Tas var būt stumjams, vai minams (auto, velo, moto utt.).
  6.3. Braucamrīkam vai braucējiem ir jābūt radošam.7. Citi
  7.1. Organizatori patur tiesības vajadzības gadījumā veikt izmaiņas nolikumā, parādes norisē, laikā, distancē.
  7.2. Visi strīdi un nesaskaņas starp parādes dalībniekiem, ir jārisina sarunu veidā, savstarpēji vienojoties.

TEHNISKIE NOTEIKUMI BRAUCAMRĪKAM
1. PRIEKŠRAKSTI

1.1. Šos noteikumus braucamrīkiem izdod Cīravas kultūras nams un tie ir spēkā līdz 2018. gada 18.jūnijam
1.2. Braucamrīkiem pilnībā ir jāatbilst šiem noteikumiem visas parādes laikā.
2. Braucamrīks
Braucamrīks ir jebkāda veida sauzemes transportlīdzeklis – velo, auto, moto, traktortehnika, dārza ķerras, zāles pļāvēji, leļļu rati, bērnu rati, skrejriteņi u.c. Konstrukcijai dota brīva izvēle un vienīgais nosacījums ir, ka braucamajam ir jābūt uz riteņiem (nav svarīgi cik riteņiem).
3. DROŠĪBAS PASĀKUMI
Braucamrīkus atļauts izmantot tikai tad, ja tie ir droši un atbilst noteikumiem. Tiem jābūt konstruētiem tādā veidā, lai braucējam un citiem parādes dalībniekiem nedraudētu briesmas.
4. DZINĒJS
Braucamrīkam ir pieļaujams, benzīna, dīzeļa vai elektrodzinējs. Braucamrīks var būt arī stumjams, velkams un minams.
5. ŠASIJA – RĀMIS
Šasija – rāmis – jābūt veidotam, lai tas izturētu dalību sacensībās un neradītu satraumēšanās iespējas pašiem dalībniekiem un apkārtējiem
6. BREMŽU SISTĒMA
Ieteicams izveidot bremžu sistēmu, kura palīdzētu apstādināt braucamrīka kustību
7. STŪRES IEKĀRTA
Stūres iekārtai jānodrošina droša braucamrīka virzība vajadzīgajā virzienā. Tai jānodrošina iespēja pagriezt braucamrīku saskaņā ar parādes maršruta konfigurāciju
8. RITEŅI UN RIEPAS
Braucamrīka uzbūvē var izmantot pieejamos riteņus un riepas, kuras iekļaujas kopējos norādītajos braucamrīku gabarītos.
9. BRAUCAMRĪKA KOPSKATS
9.1. Braucamrīkam jābūt bez konstruktīvām lietām, kuras var jebkādā veidā ietekmēt sacensību drošību.
9.2. Uz braucamrīka nedrīkst būt uzraksti, kas var radīt negatīvu iespaidu par sacensībām.
9.3. Braucamrīka krāsojumam ierobežojumu nav.

 

Dalīties:

Vēl nav pievienots neviens komentārs.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauciņi ir atzīmēti ar (*).

Ar autortiesībām aizsargāts attēls