Pašvaldības policija

Adrese: Krasta iela 8 (2. stāvs), Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV- 3430.

No 2022.gada Dienvidkurzemes novada Pašvaldības policija sāka darbu pēc jauna modeļa.

 • Aizputes iecirknis un Grobiņas iecirknis strādā diennakts režīmā.
 • Nīcas iecirknis un Pāvilostas iecirknis strādā no plkst. 9.00-17.00 (no pirmdienas līdz piektdienai).

Aizputes un Pāvilostas iecirknis apkalpo: Aizputes pilsētu, Aizputes pagastu, Cīravas pagastu, Dunalkas pagastu, Embūtes pagastu, Kalvenes pagastu, Kazdangas pagastu, Lažas pagastu, Pāvilostas pilsētu, Priekules pagastu, Priekules pilsētu, Sakas pagastu, Vaiņodes pagastu, Vecpils pagastu, Vērgales pagastu.

Grobiņas un Nīcas iecirknis apkalpoGrobiņas pilsētu, Grobiņas pagastu, Bārtas pagastu, Bunkas pagastu, Dunikas pagastu, Durbes pagastu, Durbes pilsētu, Gaviezes pagastu, Gramzdas pagastu, Kalētu pagastu, Medzes pagastu, Nīcas pagastu, Otaņķu pagastu, Rucavas pagastu, Tadaiķu pagastu, Virgas pagastu.

SAZIŅAI:

 • +371 26625333 – zvanot uz šo Dienvidkurzemes novada Pašvaldības policijas tālruni, ziņa tiks nodota attiecīgajam iecirknim.

Pašvaldības policijas pienākumos ietilpst:

 • likumpārkāpumu profilakse;
 • to pašvaldības apstiprināto noteikumu kontrole, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība, kā arī naudas sodu uzlikšana par šo noteikumu pārkāpšanu un to piedzīšana;
 • Valsts policijas un Valsts drošības dienesta atbalstīšana sabiedrības drošības garantēšanā un noziedzības apkarošanā;
 • tūlītēju draudu novēršana, ja persona, kas atrodas mājoklī vai tā tuvumā, var nodarīt kaitējumu aizsargājamās personas dzīvībai, brīvībai vai veselībai, līdz tiesa izskata jautājumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību.
 

Pašvaldības policija

Dzimtsarakstu nodaļa

Iedzīvotāju pieņemšana:

 • Aizputē, Atmodas ielā  22
 • Priekulē, Saules ielā 1
 • Grobiņā, Lielā ielā 76
 • Rucavā, “Pagastmāja” (otrdiena – ceturtdiena)
 • Nīcā, Bārtas ielā 6 (pirmdiena)

Darba laiks:

 • Pirmdiena: 9.00 – 13.00
 • Otrdiena: 15.00 – 19.00
 • Trešdiena: 9.00  – 13.00
 • Ceturtdiena: 13.00 – 17.00
 • Piektdiena: laulību reģistrācijas
 • Sestdiena: laulību reģistrācijas

Cīravas pasta nodaļas LV-3453

DARBA LAIKS

Pirmdien             7.00-12.00

Otrdien              7.00-12.00

Trešdien            7.00-12.00

Ceturtdien        7.00-12.00

Piektdien          7.00-12.00

Sestdien             ————–

Svētdien             ————–

 

Kontakti:

Ezeriņi, Cīravas pag., Aizputes nov., LV-3453

Tālr.: 25 700 046

VPVKAC klientu apkalpošanas speciālisti

VPVKAC klientu apkalpošanas speciālisti

Laura Balcere

VPVKAC klientu apkalpošanas speciāliste – Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430

Baiba Andersone

VPVKAC klientu apkalpošanas speciāliste – Bārtas iela 6, Nīca, Dienvidkurzemes novads, LV-3473

Samanta Šēle

VPVKAC klientu apkalpošanas speciāliste – Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads, LV-3466

Vizma Garkalne

VPVKAC klientu apkalpošanas speciāliste – Saules iela 1, Priekule, Dienvidkurzemes novads, LV-3434

Mārtiņš Fricsons

VPVKAC klientu apkalpošanas speciālists – Raiņa iela 23A, Vaiņode, Dienvidkurzemes novads, LV-3435

Ilze Feodosova

VPVKAC klientu apkalpošanas speciāliste – “Pagastmāja”, Rucava, Dienvidkurzemes novads, LV-3477

Ineta Rūja

VPVKAC klientu apkalpošanas speciāliste – Atmodas iela 22, Aizpute, Dienvidkurzemes novads, LV-3456

Dienvidkurzemes novada pašvaldība

Atrašanās vieta

Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430

IESTĀDES PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀJUMS PERSONĀM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM

Skatīt visas nodaļas

Darba laiks

Mēs šodien esam atvērti no plkst.8:30, 17:00
 • Pirmdiena8:30, 17:00
 • Otrdiena8:30, 19:00
 • Trešdiena8:30, 17:00
 • Ceturtdiena8:30, 17:00
 • Piektdiena8:30, 14:00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts

Bankas rekvizīti:

Dienvidkurzemes novada pašvaldība

Reģ. Nr.: 90000058625

A/s “ SEB banka” kods: UNLALV2X,

Konts: LV73UNLA0050014272020

Vetārsta pakalpojumi

“Heriots”, SIA, Veterinārā aptieka

Jelgavas 17, Aizpute, Aizputes n., LV-3456

63448059


 

Gintere I., veterinārārste

Štakeldanga, “Draudzības”, Lažas p., Aizputes n., LV-3455,

29485991


 

Jaunzeme S., veterinārārste

Kazdanga, Ganību gatve 5-16, Kazdangas p., Aizputes n., LV-3457,

29146929


 

Junkarēna A. , veterinārārste

Kalvenes stacija, “Sprīdīši”, Kalvenes p., Aizputes n., LV-3443,

29553142


 

Leimante A., veterinārārste

Cīrava, “Pasakas”, Cīravas p., Aizputes n., LV-3453,

29424431

Pāreja uz vasaras laiku un atpakaļ

Vasaras laiks Latvijā šogad beigsies šā gada 30. oktobrī plkst.04:00 (naktī no sestdienas uz svētdienu), kad pulksteņa rādītāji jāpagriež vienu stundu atpakaļ.

Tā kā Eiropas Savienības līmenī vienots redzējums par jauniem nosacījumiem attiecībā uz laika maiņu divas reizes gadā vēl nav panākts, šobrīd joprojām ir spēkā iepriekš apstiprinātā kārtība – vasaras laiks Latvijā ir spēkā no marta pēdējās svētdienas līdz oktobra pēdējai svētdienai. Līdz ar to arī nākamgad, 2023. gada 26. martā, atkal notiks pāreja uz vasaras laiku, kas būs spēkā līdz 29. oktobrim.

Pāreju uz vasaras laiku un atpakaļ Latvijā nosaka 2010. gada 26. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.1010 “Par pāreju uz vasaras laiku”. Noteikumos minēts, ka Latvijā pāreja uz vasaras laiku notiek šādā kārtībā: marta pēdējā svētdienā plkst.03:00 pulksteņa rādītājus pagriež par vienu stundu uz priekšu un attiecīgi oktobra pēdējā svētdienā plkst.04:00 – vienu stundu atpakaļ.

Savukārt, Eiropas Savienības ietvaros pāreju uz vasaras laiku nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 19. janvāra direktīva 2000/84/EK par noteikumiem attiecībā uz vasaras laiku. Direktīva nosaka vasaras laika sākumu un beigas vienoti visām Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Vasaras laiks Latvijā pirmo reizi tika ieviests 1981. gadā. Sākot no 1997. gada, vasaras laiks ir spēkā no marta pēdējās svētdienas līdz oktobra pēdējai svētdienai. Papildu informācija par pāreju uz vasaras laiku un atpakaļ pieejama Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

Dalīties:

Ar autortiesībām aizsargāts attēls