„Tautas nams”
Aizputes novads, Cīravas pagasts,
LV – 3453, Latvija

Mob.: 25412434
Vadītāja Sandija Kalniņa
e-pasts: sandijaskalninas@gmail.com

Dalīties: