CĪRAVAS PAGASTS

 1. augustā:
 • plkst.12.00 Krustkalnu kapos
 • plkst.13.00 Cīravas kapos  

GROBIŅAS PILSĒTA

 • 31. jūlijā plkst.13.00 Iļģu kapos

GROBIŅAS PAGASTS

 1. augustā:
 • plkst.13.00 Dubeņu kapos
 • plkst.14.00 Limbiķu kapos
 • plkst.15.00 Rolavas kapos
 • plkst.16.00 Ķīšu kapos

GAVIEZES PAGASTS

 1. augustā:
 • plkst.11.00 Krīzbergas kapos
 • plkst.12.00 Vārtājas kapos
 • plkst.13.00 Čakšu kapos
 • plkst.14.00 Jāņkalna kapos
 • plkst.15.00 Ruģu kapos

MEDZES PAGASTS

 1. jūlijā:
 • plkst.11.00 Šķēdes kapos
 • plkst.12.30 Tosmares kapos                
 • plkst.14.00 Medzes kapos                    
 • plkst.15.30 Mātru kapos                       
 • plkst.16.30 Kapsēdes kapos                 

Kalpos Mātru metodistu draudzes mācītāja Vivita Kalniņa.

 1. jūlijā:
 • plkst.11.00 Antuļu kapos                                
 • plkst.12.30 Eniķu kapos
 • plkst.14.00 Kvicu kapos                       
 • plkst.15.30 Dorupes kapos                   

Kalpos Tāšu Metodistu draudzes mācītāja Gunta Grīna-Sologuba.

Stirnu kapos apmeklētāju trūkuma dēļ šogad kapu svētki nenotiks.                        

AIZPUTES PILSĒTA

 • 14. augustā plkst.14.00 Misiņkalna kapos

AIZPUTES PAGASTS

 1. augustā:
 • plkst.12.00 Skrūskopu kapos
 • plkst.12.45 Sīmaņkalnu kapos
 • plkst.13.30 Budras kapos

KAZDANGAS PAGASTS

 1. jūlijā:
 • plkst.14.00 Pūceskalna kapos
 • plkst.15.00 Pūņu – Ozolu kapos
 1. augustā:
 • plkst.12.00 Cildu kapos
 • plkst.13.00 Priežkalnu kapos
 • plkst.14.00 Koreles kapos
 • plkst.15.00 Mazboju kapos 

PRIEKULES PILSĒTA

 1. augustā:
 • plkst.15.00 Mālkalna kapos
 • plkst.16.00 Lībju kapos

PRIEKULES PAGASTS

 1. jūlijā:
 • plkst.11.00 Mazgramzdas kapos
 • plkst.12.00 Judu kapos
 • plkst.13.00 Stervēnu kapos
 • plkst.14.00 Nodegu kapos

VAIŅODES PAGASTS

 1. augustā:
 • plkst.10.00 Veldas kapos
 • plkst.11.00 Silnieku kapos
 • plkst.12.00 Vaiņodes kapos
 • plkst.13.30 Saulīšu kapos
 • plkst.14.00 Krieviņu kapos
 • plkst.15.00 Plepju kapos

EMBŪTES PAGASTS

 1. jūlijā:
 • plkst.11.00 Dēseles kapos
 • plkst.12.00 Vībiņu kapos
 • plkst.13.00 Krustkalnu kapos

KALVENES PAGASTS

 1. augustā:
 • plkst.10.00 Silabirzes kapos     
 • plkst.11.00 Centra kapos          
 • plkst.12.00 Aizpores kapos                          
 • plkst.13.00 Pērbones kapos                          
 1. septembrī:
 • plkst.10.00 Vecdrogas kapos   
 • plkst.11.00 Pupu kapos                                 
 • plkst.12.00 Ķīburu kapos                             

BUNKAS PAGASTS

 1. jūlijā:
 • plkst.11.00 Bunkas Vecajos kapos   
 • plkst.11.30 Bunkas Jaunajos kapos 
 • plkst.12.00 Usaiķu kapos              
 • plkst.13.00 Krotes kapos             
 • plkst.14.00 Pētera kapos              
 1. augustā:
 • plkst.12.00 Vārtājas kapos         

DURBES PAGASTS

 1. augustā:
 • plkst.13.00 Priediena kapos
 • plkst.14.00 Sausā lauka kapos

TADAIĶU PAGASTS

 1. augustā:
 • plkst.15.00 Meža kapos
 • plkst.16.00 Brenča kapos
 1. augustā:
 • plkst.15.00 Plūču kapos
 • plkst.15.40 Švāģeru kapos
 • plkst.16.30 Kreiju kapos

VECPILS PAGASTS

 1. jūlijā:
 • plkst.12.00 Lekšu kapi
 • plkst.13.00 Stroķu kapi
 • plkst.14.00 Lāču kapi
 • plkst.14.45 Ķikuru kapi
 1. augustā:
 • plkst.14.00 Mise Vecpils

Romas katoļu baznīcā, pēc kuras notiks kapusvētki Gailiņkalna kapos.

DUNALKAS PAGASTS

 1. jūlijā:
 • plkst.12.00 Lekšputriņu kapos
 • plkst.12.45 Upesputriņu kapos
 • plkst.13.30 Daidzes kapos
 • plkst.14.15 Rāvas kapos
 • plkst.15.00 Ābramu kapos

GRAMZDAS PAGASTS

 1. augustā:
 • plkst.11.00 Aizvīķu kapos
 • plkst.12.00 Dāmas kapos
 • plkst.13.00 Gramzdas kapos

Kalpos Gramzdas evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Raitis Šēners.

VIRGAS PAGASTS

 1. augustā:
 • plkst.14.00 Purmsātu kapos 
 • plkst.15.00 Paplakas kapos
 • plkst.16.00 Virgas kapos

Kalpos Priekules baptistu draudzes mācītājs Gundars Lašauri.

BĀRTAS PAGASTS

 1. jūlijā:
 • plkst.14.00 Liepu kapos
 • plkst.15.30 Plostnieku kapos
 • plkst.17.00 Ķīburu kapos
 1. jūlijā:
 • plkst.15.30 Zveju kapos

KALĒTU PAGASTS

 1. jūlijā:
 • plkst.14.00 Kalētu kapos

VĒRGALES PAGASTS

 1. jūlijā:
 • plkst.14.00 Annas kapos
 • plkst.15.00 Saraiķu kapos
 1. jūlijā:
 • plkst.13.00 Vērgales kapos
 1. augustā:
 • plkst.12.00 Ziemupes kapos

PĀVILOSTAS PILSĒTA

 1. augustā:
 • plkst.12.00 Pāvilostas kapos

SAKAS PAGASTS

 1. jūlijā:
 • plkst.12.00 Stembres kapos
 • plkst.14.00 Akmensraga kapos

31.jūlijā:

 • plkst.12.00 Ulmales kapos  
 • plkst.13.00 Labraga kapos

NĪCAS PAGASTS

 • 3. jūlijā plkst.14.00 Ceriņu kapos
 • 10. jūlijā plkst.14.00 Sīmaņu kapos
 1. jūlijā:
 • plkst.12.00 Reiņu kapos
 • plkst.14.00 Krūmu kapos
 1. jūlijā:
 • plkst.12.00 Pērļu kapos
 1. augustā:
 • plkst.12.00 Kūlas kapos
 • plkst.13.00 Maisiņu kapos 
 • plkst.14.00 Verbeļu kapos
 1. augustā:
 • plkst.12.30 Muižas kapos
 1. augustā:
 • plkst.12.00 Silenieku kapos
 • plkst.16.00 Dzimtenes kapos
 • plkst.16.00 Embrekšu kapos

 OTAŅĶU PAGASTS

 1. jūlijā:
 • plkst.12.00 Zvaņu kapos
 1. jūlijā:
 • plkst.12.00 Zveju kapos
 1. augustā:
 • plkst.12.00 Baidzeles kapos
 • plkst.13.00 Dorupes kapos
 • plkst.14.00 Šmēdnieku (Dzērvēnu) kapos
 1. augustā:
 • plkst.12.00 Pucu kapos

RUCAVAS PAGASTS

 1. jūnijā:
 • plkst.14.00 Papes Pliķu kapos
 • plkst.16.00 Prīlāpu kapos
 1. jūlijā:
 • plkst.16.00 Brušvitu kapos
 1. jūlijā:
 • plkst.14.00 Nidas  kapos  
 • plkst.16.00 Vidussila kapos
 1. jūlijā:
 • plkst.16.00 Apšūtes kapos 
 1. jūlijā:
 • plkst.11.00 Rucavas Centra kapos
 • plkst.14.00 Mikņu kapos 
 • plkst.16.00 Sviļu – Pemperu kapos
 1. augustā:
 • plkst.16.00 Embrekšu kapos 
 1. augustā:
 • plkst.14.00 Kalna – Miemju  kapos
 • plkst.16.00 Pešu kapos

DUNIKAS PAGASTS (Dunikas evaņģēliski luteriskā draudzē)

 • 17. jūlijā plkst.16.00 Palapju kapos 
 • 21. augustā plkst.16.00 Kalvaitu kapos
 • 4. septembrī plkst.16.00 Liepienu kapos
Dalīties:

Ar autortiesībām aizsargāts attēls