Cīravas pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis”

Adrese: “Bērnudārzs”, Cīrava, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453

Vadītāja – Iveta Laumane

Darba laiks: No pirmdienas līdz piektdienai no 7.15- 18.00

Pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis” darbojas no 1989.gada.

Pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis” īsteno pirmsskolas izglītības programmu ar kodu 01011111.

Pirmsskolas izglītības iestādē darbojas trīs grupiņas, bērniem vecumā no 1,5- 7 gadiem:

Grupa “Putniņi” bērniem no 1,5-3 gadiem. Šajā grupā Jūsu bērns sāks iepazīt pasauli ārpus ģimenes, atradīs savus pirmos rotaļu draugus un mācīsies sadzīvot ar vienaudžiem.

Grupa “Rūķīši” gaida bērnus no 3-5 gadiem. Šajā grupā kopā ar draugiem Jūsu bērns atklās sev daudz ko jaunu piedaloties interesantās rotaļnodarbībās.

Grupa “Sprīdīši” paredzēta 5-7 gadīgajiem bērniem. Šeit sagatavo bērnus skolas gaitām un katru dienu bērni atklāj kaut ko līdz šim vēl nezināmu un iegūst skolā nepieciešamās zināšanas.

Iestādē strādā un rūpējas par bērniem 16 darbinieki. Pēdējos gadus pirmsskolas iestādi apmeklē aptuveni 54-58 bērni.

Pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis” nodrošina:
• 5 un 6 gadīgo bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei,
• vispusīgu bērnu fizisko, garīgo un psiholoģisko attīstību
• rotaļas, pastaigas svaigā gaisā
• ekskursijas, svētkus, jautrus pasākumus
• bērni apgūst pamatprasmes septiņās mācību jomās-valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes.
• kvalificētu pedagogu rūpes par jūsu bērnu visas dienas garumā
• logopēda pakalpojumu
• veselīgu un garšīgu ēdināšanu 3 reizes dienā

Strādājam 5 dienas nedēļā no 7.15- 18.00

Dalīties:

Ar autortiesībām aizsargāts attēls