Adrese: “Gaismas”, Cīrava, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV – 3453

Vadītāja: Anita TULEIKO, Bibliotekāre Maija UPENIECE

Kontakti:  T: 22729822, e-pasts: cirava.biblioteka@aizpute.lv

Lapas:  http://www.draugiem.lv/ciiravasbiblioteeka/

https://www.facebook.com/C%C4%ABravas-Bibliot%C4%93ka-1519955481651200/

Darba laiks:
Pirmdiena 10.00-18.00
Otrdiena 10.00-18.00
Trešdiena 10.00-18.00
Ceturtdiena 10.00-18.00
Piektdiena 10.00–18.00
Sestdiena 10.00–14.00

Pusdienu pārtraukums 12.00 – 13.00

Katra mēneša pēdējā piektdienā – sanitārā diena.
Vasaras periodā no 1.jūnija līdz 31. augustam bibliotēka sestdienās slēgta.

Bibliotēka piedāvā:
– Bērnu un pieaugušo grāmatas
– Aktuālos žurnālus un laikrakstus
– Datorpakalpojumus un bezmaksas internetu
– Printēšanu, skenēšanu un kopēšanu
– LNB datubāzes, elektroniskās datubāzes Letonika un “Lursoft” Laikrakstu bibliotēku News.lv,
– Informācijas pakalpojumus un uzziņas
– Bibliotekārās stundas
– Literāri izglītojošus pasākumus un izstādes
– Lietotāju apmācību informācijas tehnoloģiju un interneta lietošanā
– Starpbibliotēku abonementa pakalpojumus.
– Novadpētniecības materiāli, mapes par pagasta vēsturi.

Par bibliotēku:
Pirmās ziņas par bibliotēkas darbību Cīravas pusē pieejamas pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados, oficiālais bibliotēkas dibināšanas datums 1946.gada 24.novembris (pirmais ieraksts bibliotēkas fonda uzskaites grāmatā). Kopš 2002. gada bibliotēka atrodas pašvaldības administratīvās ēkas pirmajā stāvā – Cīravas pagasta “ Gaismās”.

Cīravas pagasta bibliotēka ir viena no Aizputes novada vadošajām pagasta kultūras, izglītības un informācijas nesējas un uzglabāšanas iestādēm, sniedz pakalpojumus iedzīvotājiem, nodrošinot mūsdienu vajadzībām atbilstošas izglītības un informācijas ieguvi un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Bibliotēkas darbības prioritāte ir darbs ar pirmsskolas un skolas vecuma bērniem un jauniešiem, kā arī daudzveidīgi pakalpojumi senioriem dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Bibliotēkai ir pieejama labi aprīkota izstāžu zāle, kurā regulāri tiek piedāvātas gan amatieru, gan profesionālo mākslinieku izstādes.

Bibliotēkai ir plašs sadarbības partneru loks Aizputes un Pāvilostas novados, Liepājas pilsētā u.c.(Dzērves pamatskola, Kandavas LT Cīravas TS, PII “Pīlādzītis”, Aizputes Mākslas skola, Aizputes Mūzikas skola, Aizputes Novadpētniecības muzejs, Aizputes, Pāvilostas, Vērgales, Kalvenes bibliotēkas, mākslinieku apvienība “ Liepājas kolēģi”).

Bibliotēkas darbības virzieni:
– bērnu un jauniešu lasīšanas veicināšanas un jaunrades attīstība (projekti “ Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, “ Lasonīši ciemos nāk”, radošie konkursi);
– droša un izzinoša vide ( akcija “ Drošais internets”, E-prasmju nedēļas, dabas projekti bērniem un jauniešiem);
– senioru saturīga brīvā laika organizēšana un apmācības dažādās prasmēs un IT lietošanā ;
– izglītojoša un radoša mākslas telpa visām iedzīvotāju kategorijām (mākslas izstādes, tikšanās ar māksliniekiem, rakstniekiem, dzejniekiem).

Statistiskie rādītāji 

 • Aktīvo lietotāju kopskaits – 245; no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadiem-87;
 • Fizisko apmeklējumu skaits– 5750, no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam- 1745, virtuālais apmeklējums –11009;
 • Izsniegums- 3529
 • Tematiskie pasākumi – 24
 • Izstādes- 26 ( no tām 12 profesionālās un amatiermākslas)
 • Pasākumu un izstāžu apmeklētāji- 1028, tai skaitā bērni un jaunieši-658
 • Informācijas tehnoloģiju lietotāji- 486, tai skaitā bērni un jaunieši-302
 • Fonds- 6815; no tā grāmatas-5757
 • Fonda komplektēšanai izlietotie līdzekļi – 2765 EUR , no tiem grāmatām-2165
 • Krājumā gadā ienākušās grāmatas- 263
 • No krājuma izslēgts – 734
 • SBA kārtā saņemto un izsniegto vienību kopskaits-23
 • Izsnieguma skaits uz vienu lasītāju gadā – 14 vienības

Bibliotēkā reģistrējušies kā lietotāju 23% no visiem Cīravas pagasta iedzīvotājiem.

 

Projekti

Realizētie projekti iedzīvotāju lasīšanas veicināšanā – 2 (Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija, Grāmatu starts)

Piesaistītais finansējums- 173 EUR

Dalīties:

Ar autortiesībām aizsargāts attēls