Adrese: “Gaismas”, Cīrava, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV – 3453

Bibliotēkas vadītāja: Diāna Zemgale

Kontakti: 

T: 22729822, e-pasts: [email protected] , [email protected]

Lapas:

http://www.draugiem.lv/ciiravasbiblioteeka/

https://www.facebook.com/C%C4%ABravas-Bibliot%C4%93ka-1519955481651200/

 

Darba laiks:

Pirmdiena 8:30-16.30
Otrdiena 8:30-16.30
Trešdiena 10:00-18.00
Ceturtdiena 8:30-16.30
Piektdiena 8:30-16.30

Pusdienu pārtraukums 12.00 – 12.30

Bibliotēka piedāvā:
– Bērnu un pieaugušo grāmatas
– Aktuālos žurnālus un laikrakstus
– Datorpakalpojumus un bezmaksas internetu
– Printēšanu, skenēšanu un kopēšanu
– LNB datubāzes, elektroniskās datubāzes Letonika un “Lursoft” Laikrakstu bibliotēku News.lv,
– Informācijas pakalpojumus un uzziņas
– Bibliotekārās stundas
– Literāri izglītojošus pasākumus un izstādes
– Lietotāju apmācību informācijas tehnoloģiju un interneta lietošanā
– Starpbibliotēku abonementa pakalpojumus.
– Novadpētniecības materiāli, mapes par pagasta vēsturi.

Par bibliotēku:
Pirmās ziņas par bibliotēkas darbību Cīravas pusē pieejamas pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados, oficiālais bibliotēkas dibināšanas datums 1946.gada 24.novembris (pirmais ieraksts bibliotēkas fonda uzskaites grāmatā). Kopš 2002. gada bibliotēka atrodas pašvaldības administratīvās ēkas pirmajā stāvā – Cīravas pagasta “ Gaismās”.

Cīravas pagasta bibliotēka ir pagasta kultūras, izglītības un informācijas nesējas un uzglabāšanas iestāde, sniedz pakalpojumus iedzīvotājiem, nodrošinot mūsdienu vajadzībām atbilstošas izglītības un informācijas ieguvi un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Bibliotēkas darbības prioritāte ir darbs ar pirmsskolas un skolas vecuma bērniem un jauniešiem, kā arī daudzveidīgi pakalpojumi senioriem dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Bibliotēkai ir pieejama labi aprīkota izstāžu zāle, kurā regulāri tiek piedāvātas gan amatieru, gan profesionālo mākslinieku izstādes.

Bibliotēkai ir plašs sadarbības partneru loks visā Dienvidkurzemes novadā, Liepājas pilsētā u.c.(Dzērves pamatskola, Kandavas LT Cīravas TS, PII “Pīlādzītis”, Aizputes Mākslas skola, Aizputes Mūzikas skola, Aizputes Novadpētniecības muzejs, Aizputes, Pāvilostas, Vērgales, Kalvenes bibliotēkas, mākslinieku apvienība “ Liepājas kolēģi”).

Bibliotēkas darbības virzieni:
– bērnu un jauniešu lasīšanas veicināšanas un jaunrades attīstība (projekti “ Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, “ Lasonīši ciemos nāk”, radošie konkursi);
– droša un izzinoša vide ( akcija “ Drošais internets”, E-prasmju nedēļas, dabas projekti bērniem un jauniešiem);
– senioru saturīga brīvā laika organizēšana un apmācības dažādās prasmēs un IT lietošanā ;
– izglītojoša un radoša mākslas telpa visām iedzīvotāju kategorijām (mākslas izstādes, tikšanās ar māksliniekiem, rakstniekiem, dzejniekiem).

Dalīties:

Ar autortiesībām aizsargāts attēls