Adrese: “Gaismas”, Cīrava, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV – 3453

Vadītāja: Anita TULEIKO, Bibliotekāre Maija UPENIECE

Kontakti:  T: 634 49976, e-pasts: ciiravasbiblioteeka@inbox.lv

Lapas:  http://www.draugiem.lv/ciiravasbiblioteeka/

https://www.facebook.com/C%C4%ABravas-Bibliot%C4%93ka-1519955481651200/

Darba laiks:
Pirmdiena 10.00-18.00
Otrdiena 10.00-18.00
Trešdiena 10.00-18.00
Ceturtdiena 10.00-18.00
Piektdiena 10.00–18.00
Sestdiena 10.00–14.00

Pusdienu pārtraukums 12.00 – 13.00

Katra mēneša pēdējā piektdienā – sanitārā diena.
Vasaras periodā no 1.jūnija līdz 31. augustam bibliotēka sestdienās slēgta.

Bibliotēka piedāvā:
– Bērnu un pieaugušo grāmatas
– Aktuālos žurnālus un laikrakstus
– Datorpakalpojumus un bezmaksas internetu
– Printēšanu, skenēšanu un kopēšanu
– LNB datubāzes, elektroniskās datubāzes Letonika un “Lursoft” Laikrakstu bibliotēku News.lv,
– Informācijas pakalpojumus un uzziņas
– Bibliotekārās stundas
– Literāri izglītojošus pasākumus un izstādes
– Lietotāju apmācību informācijas tehnoloģiju un interneta lietošanā
– Starpbibliotēku abonementa pakalpojumus.
– Novadpētniecības materiāli, mapes par pagasta vēsturi.

Par bibliotēku:
Pirmās ziņas par bibliotēkas darbību Cīravas pusē pieejamas pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados, oficiālais bibliotēkas dibināšanas datums 1946.gada 24.novembris (pirmais ieraksts bibliotēkas fonda uzskaites grāmatā). Kopš 2002. gada bibliotēka atrodas pašvaldības administratīvās ēkas pirmajā stāvā – Cīravas pagasta “ Gaismās”.

Cīravas pagasta bibliotēka ir viena no Aizputes novada vadošajām pagasta kultūras, izglītības un informācijas nesējas un uzglabāšanas iestādēm, sniedz pakalpojumus iedzīvotājiem, nodrošinot mūsdienu vajadzībām atbilstošas izglītības un informācijas ieguvi un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Bibliotēkas darbības prioritāte ir darbs ar pirmsskolas un skolas vecuma bērniem un jauniešiem, kā arī daudzveidīgi pakalpojumi senioriem dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Bibliotēkas pārziņā ir labi aprīkota izstāžu zāle, kurā regulāri tiek piedāvātas gan amatieru, gan profesionālo mākslinieku izstādes. Bibliotēkās telpās darbojas bērnu rotaļu centriņš “Gaismiņas”, kurā bez maksas aukles uzraudzībā vecākiem iespējams uz laiku atstāt pirmsskolas vecuma bērniem. Centra telpās savu mājvietu jau vairākus gadus ir atradis rokdarbnieču pulciņš “Sirds siltuma darbnīcas”.

Bibliotēkai ir plašs sadarbības partneru loks Aizputes un Pāvilostas novados, Liepājas pilsētā u.c.(Dzērves pamatskola, Kandavas LT Cīravas TS, PII “Pīlādzītis”, Aizputes Mākslas skola, Aizputes Mūzikas skola, Aizputes Novadpētniecības muzejs, Aizputes, Pāvilostas, Vērgales, Kalvenes bibliotēkas, mākslinieku apvienība “ Liepājas kolēģi”).

Bibliotēkas darbības virzieni:
– bērnu un jauniešu lasīšanas veicināšanas un jaunrades attīstība (projekti “ Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, “ Lasonīši ciemos nāk”, radošie konkursi);
– droša un izzinoša vide ( akcija “ Drošais internets”, E-prasmju nedēļas, dabas projekti bērniem un jauniešiem);
– senioru saturīga brīvā laika organizēšana un apmācības dažādās prasmēs un IT lietošanā ;
– izglītojoša un radoša mākslas telpa visām iedzīvotāju kategorijām (mākslas izstādes, tikšanās ar māksliniekiem, rakstniekiem, dzejniekiem).

Darbības statistiskie rādītāji (2016.g.)
Aktīvo bibliotēkas lietotāju skaits – 250
Apmeklētāju skaits – 8076
Bibliotēkas fonds – 5602
Izsniegums – 3226
Tematisko pasākumu skaits – 52
Izstāžu kopskaits – 36
Projektizstāde – 2

Dalīties:

Ar autortiesībām aizsargāts attēls