Jaunajā mācību gadā izglītības ieguves process visās izglītības pakāpēs tiks organizēts klātienē, ievērojot Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipus – regulāru informēšanu, distancēšanos, higiēnu un personas veselības stāvokļa uzraudzību – to paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

VISC un Iglītības ministrija aicina vecākus palīdzēt skolām, skolotājiem, audzinātājām un skolas darbiniekiem sagatavoties jaunajam mācību gadam, skaidrojot būtiskākos aspektus, kas saistīti ar atgriešanos skolā!
Visi atgriešanās nosacījumi pieejami: https://www.izm.gov.lv/…/jauno-macibu-gadu-klatiene…

Dalīties:

Ar autortiesībām aizsargāts attēls