Sākot ar šo gadu, Dienvidkurzemes novada iedzīvotāji pašvaldības domes sēdes var vērot tiešsaistē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē.

Šādu iespēju sekot domes sēdēm tiešsaistē paredz Pašvaldību likuma (pieejams: https://likumi.lv/ta/id/336956) 27. panta 3.daļa: “Domes sēde ir atklāta, izņemot likumā noteiktos gadījumus. Pašvaldība savā oficiālajā tīmekļvietnē nodrošina domes sēdes audiovizuālu tiešraidi.”

Iedzīvotāji ar Dienvidkurzemes novada domes sēžu darba kārtību var iepazīties un sekot domes sēžu norisei ŠEIT

Dalīties:

Ar autortiesībām aizsargāts attēls