Lai veicinātu vietējas nozīmes projektu realizēšanu Dienvidkurzemes novadā un iedrošinātu iedzīvotājus īstenot pašu radītas idejas, Dienvidkurzemes novada pašvaldības Attīstības un uzņēmējdarbības daļa izsludina projektu konkursu. Konkursā var pieteikt projektus, kuru realizācija paredzēta Dienvidkurzemes novada teritorijā un ieguvēji no projekta īstenošanas būs pašvaldības iedzīvotāji.

Projektu konkursa mērķis: finansiāli atbalstīt pašvaldībai nozīmīgu projektu īstenošanu vides un sociālās dzīves sekmēšanai.

Projekta pieteikumu iesniegšanas termiņš ir no 2022. gada 29. jūnija līdz 20. jūlijam (ieskaitot) un tos varēs iesniegt sekojoši:

  • personiski Dienvidkurzemes novada pašvaldības Attīstības un uzņēmējdarbības daļā: Dienvidkurzemes novada pašvaldība, Lielā iela 76, Grobiņa. Pieteikumu jāiesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras norādīta pretendenta kontaktinformācija;
  • nosūtot pa pastu uz pašvaldības juridisko adresi: Dienvidkurzemes novada pašvaldība, Lielā iela 76, Grobiņa, ar norādi “Dienvidkurzemes novada pašvaldības projektu finansējuma konkursam iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai”;
  • elektroniski, iesūtot elektroniski parakstītu projekta pieteikumu e-pastā [email protected], ar norādi: Pieteikums “Dienvidkurzemes novada pašvaldības projektu finansējuma konkursam iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai”.

Atbalsta intensitāte ir 100 procenti no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas. Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums ir 1 000 EUR.

Konkursā var piedalīties Dienvidkurzemes novada teritorijā reģistrēta biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija.

Pirms iesniegt projekta pieteikumu, aicinām iepazīties ar konkursa saistošajiem noteikumiem un tā pielikumiem:

Papildus informācija, zvanot pa tālruni +371 25455674 vai rakstot uz e-pastu [email protected].

Dalīties:

Ar autortiesībām aizsargāts attēls