CĪRAVAS SVĒTDIENAS SKOLAS EKSKURSIJA.


Par visu esiet pateicīgi! Jo tāda ir Dieva griba Kristū Jēzū attiecībā uz jums. (1.Tes.5:18)

Liels paldies,Cīravas autonomās evaņģēliski luteriskās draudzes priekšniecei Līgai
Grīnvaldei par atbalstu ekskursijas rīkošanā, kā arī Cīravas draudzei, par finansiālo
atbalstu. Paldies, šoferītim – Harītim, par vizināšanu savā brīvdienā.
Atvainojos tiem bērniem un vecākiem, kuri šoreiz netika ekskursijā, jo vietu skaits bija
ierobežots.
Cīravas autonomās evaņģēliski luteriskās draudzes svētdienas skolas pirmā nodarbība
sākās ar ekskursiju uz Grobiņas pagasta “Purvičiem”, kur apciemojām varenu vīru – Andri
Leimantu. Viņš nav varens augumā, bet garā!
Cilvēks ar vienu roku spēj izdarīt tādus darbus, ka mums atliek pabrīnīties un
sajūsmināties.
Iebraucot, mūs sagaida liels dāliju lauks, kas apbur ar savu krāšņumu un dažādību.
Pajautājot, cik šķirņu ziedu šeit atrodas? Saimnieks atbild: iepriekšējā gadā bija ap 100,
tagad esot vairāk, bet tāda daudzuma šķirošana un skaitīšana ir piņķerīga lieta.
Šogad atklāta baskāju taka,mēs to izmēģināt nevaram, jo ir pārāk dzestrs. Bērni ar
interesi aplūko dažādus kokgriezumus. Visi vēlas foto ar buratīno, sēni, velnu, kaķi, lielo
karoti u.c. Skolēni aplūko mājiņu, kas gatavota no tukšām skārda alus un dzērienu
bundžām. Andris paskaidro,ka tās ir salasītas gar ceļmalu, nākot mājās no veikala.
Skatu piesaista dažādie darba rīki,kas novietoti gar zedeņu žogu. Mūsu bērni konstatē,
ka senie darba rīki, daudziem atrodami arī pašu mājās.
Svētdienas skolas nodarbību veicam pie senā, izvelkamā saimes galda. Mācamies
galda lūgšanu un mēģinām atrast un uzzīmēt skaistāko dālijas ziedu. Laiks aizsteidzas
nemanot, jau mājās braucot, prātojam: kā tik daudz un kā spēkā, cilvēks to visu spēj
paveikt! Tās ir pārdomas mums katram, ikvienam – par to cik daudz mums ir dots!

Dieva svētību visiem vēlot, svētdienas skolas skolotāja – Signe

 

Dalīties:

Ar autortiesībām aizsargāts attēls