Artis ČANDERS

Pagasta pārvaldes vadītājs

Tel.: 634 49931
e-pasts: artis.canders@cirava.lv

Dalīties:

Ar autortiesībām aizsargāts attēls