Artis ČANDERS

Pagasta pārvaldes vadītājs

Tel.: 634 49931
e-pasts: artis.canders@cirava.lv

Sanita MUCENIECE

Sekretāre

Tel.: 634 49932
e-pasts: padome@cirava.lv

Astrīda MILZERE

Galvenā grāmatvede

Tel.: 634 49933
e-pasts: gramatvediba@cirava.lv

Santa MATVIJČUKA

Kultūras nama vadītāja

Mob.: 25412434
e-pasts: kulturasnams@cirava.lv

Aiga ROĢE

Klientu apkalpošanas speciālists Dzērves Saieta namā

P.10.00-16.00,

T.10.00-16.00,

P. 10.00 – 16.00

Sarmīte BRAŠA

Tūrisma informācijas punkta- Senlietu krātuves vadītāja

Tel.: +371 25435898
E-pasts: cirava.tic@inbox.lv
Darba laiks: Darbdienās 8:00-16:00

Anita TULEIKO

Bibliotēkas vadītāja

Tel.: 634 49976
e-pasts: ciiravasbiblioteeka@inbox.lv
P., O.,T.,C.,P. 10.00 – 18.00;
Sestdienās no plkst. 10.00 – 14.00

Santa Mickus

Jauniešu centra „Draugi” vadītāja

P.,O.,T.,C.,P. 12.00 – 18.00

Tālr.: 22306092

e-pasts:  jauniesucentrs@inbox.lv

Egils RŪTENBERGS

Sporta metodiķis

Tel.: 26346301

Baiba ZITĀNE

Aizputes novada bāriņtiesas locekle Cīravā

Aizputes novada Cīravas pagastā
Adrese: “Gaismas”, bāriņtiesas telpā, Cīravas pagasts, Aizputes novads
Pēc iepriekšēja pieraksta zvanot pa tālr.:20172067

Ieva ALFUSE

Sociālā darbiniece

Adrese: “Gaismas”, bāriņtiesas telpā, Cīravas pagasts, Aizputes novads

Pieņemšanas laiki:

No pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst.8.00-16.00

E-pasts: ieva.alfuse@aizpute.lv
Tālr.: 26390706

Guntis PATMALNIEKS

Darba aizsardzības speciālists

Tel.: 634 49974

Arnis AKOTS

SIA ``KS Cīrava`` valdes loceklis

Tel.: 29184235

Dalīties:

Ar autortiesībām aizsargāts attēls