29.martā  Cīravas kultūras namā notika mazo vokālistu konkurss
“Cīravas cālis 2019”. Konkurss bija pulcējis kuplu dalībnieku skaitu.
Kopumā piedalījās 26 mazie dziedātāji no Aizputes,Aizputes pagasta, Durbes,
Kazdangas, Pāvilostas,Kuldīgas ,un, protams, pašmāju – bērnudārza “Pīlādzītis” 7 dziedošie cālīši. Pēc žūrijas vērtējuma, vecuma grupā no 1 līdz 3 gadiem par “Cīravas cāli 2019” tika atzīta Cīravas PII “ Pīlādzītis” dalībniece Elizabete Salma, kura konkursā izpildīja dziesmu
“ Cālīši pulciņā” ( skolotāja Lāsma Jūrmale), vecuma grupā no 4 līdz 5 gadiem par “Cīravas cāli 2019” tika atzīta Aizputniece, Gabriela Rungovska, kura konkursā izpildīja dziesmu “ Dziesmiņa” ( skolotāja Lita Hartmane),  vecuma grupā no 6 līdz 7 gadiem par “Cīravas cāli 2019” tika atzīta Aizputniece, Alīna Rone, kura konkursā izpildīja dziesmu “ Paldies”   ( skolotāja Agnese Čīče)  . Pārējos  dalībnieki tika pie piemiņas balviņām. Liels paldies skolotājām, kuras sagatavoja mazos dziedāt gribētājus – Lāsmai Jūrmalei, Aijai Gertsonei, Arnitai Dīcmanei, Sandrai Strazdiņai, Agnesei ČĪČEI, Litai Hartmanei, Ērikai Tiļugai. Mīļš paldies žūrijai, kas tiešām savu darbu veica rūpīgi, izvērtējot katru mazo dziedātāju. Paldies – Sandai Zālītei, Intai Rudzītei, Justam Ūdrim.  Kā arī paldies vēlos teikt saviem kolēģiem   – Vilnim un Aivaram, Sarmītei par palīdzību pasākuma organizēšanā!
Pilnu galeriju var aplūkot Rekurzemē
https://m.rekurzeme.lv/vietejas-zinas/aizputes-novada/foto-verienigi-izskan-mazo-vokalistu-konkurss-ciravas-calis-2019-141473?from-full

Dalīties:

Ar autortiesībām aizsargāts attēls