2021.gada sākumā biedrība „Mednieku klubs „Avots”” ( Cīravas pag.) piedalījās Aizputes novada biedrību un nodibinājumu projektu konkursā, iesniedzot un gūstot atbalstu projektam „Mierpilnai atpūtai dabā”. Par projekta mērķi izvirzot sakopt un labiekārtot ~ 200 kvm Dzēkaiņa dīķa krasta teritoriju, izveidojot atpūtas vietu pagasta iedzīvotājiem un viesiem, tā uzlabojot brīvā laika pavadīšanas kvalitāti un iespējas brīvā dabā.

Pēdējos gados viens no visvairāk apmeklētajiem un plašākām ļaužu masām zināmākajiem tūrisma objektiem Aizputes apkārtnē ir Cīravas Mežaparks. Cīravas pagasta pārvalde vienmēr ir strādājusi pie parka taku uzturēšanas kārtībā, domājot par pagasta iedzīvotāju iespējām atpūsties, izstaigāties, sportot brīvā dabā. Tieši domājot par iedzīvotāju atpūtas iespēju dažādošanu divu gadu laikā tapa pirmā tematiskā taka – Bebru taka, kura tika atklāta ejot pārgājienā kopā ar biologu un TV raidījumu vadītāju Māri Olti 2016.gadā. 2018.gadā LEADER projekta ietvaros tapa Skaņā taka ar 5 skaņu radošiem vides objektiem. 2019.gadā ar firmas LESJOFOR labās gribas žestu tika iztīrīta un izveidota Sienāžu taka. Mežaparka labiekārtošanas darbi tika turpināti 2020.gadā LEADER projekta ietvaros ar koka laipas uzstādīšanu Skaņās takas mitrākajā vietā, ar 6 Mežaparka karšu izgatavošanu un izvietošanu krustojumos un 4 tematiskām koka skulptūrām Garajā gaņģī. Projekta ietvaros tika iegādāts un uzstādīts arī apmeklētāju skaitītājs. Lai arī ikdienā redzam, ka Mežaparka apmeklētāju skaits ar katru gadu pieaug, tomēr apmeklētāju skaitītāja rādījumi par pagājušo gadu pārsniedza iztēles robežas – ~ 30 000. Redzot šos lielos skaitļus un aprunājoties ar pagasta iedzīvotājiem sapratām, ka, lai arī labprāt vedam savus viesus pastaigās pa Mežaparku, tā vairs nav vieta, kur mierīgi atpūsties ar ģimeni vai nelielā draugu lokā lūkoties ugunskura liesmās. Sākotnējā iecere par mierīgu atpūtas vietu iedzīvotājiem ir izveidojusies par plaši apmeklētu tūrisma objektu. Līdz ar to arī radās iecere izveidot ģimeniski mājīgu, nelielu atpūtas vietu kaut kur citur. Esam atraduši vietu, kur šo projektu realizēt. Tā ir ~ 200 kvm liela vieta pie Dzēkaiņa dīķa, kur tas pienāk ļoti tuvu ceļam – tieši pretī norādes zīmei Ķintu aka. Šajā vietā jau agrāk ir bijusi neliela atpūtas vieta ar galdu un soliem, kurus tur bija izvietojusi kāda privātpersona – dīķa nomniece. Ar laiku galds ar soliem satrupēja un vieta aizauga ar krūmiem. Pirms gada vai diviem brikšņus pašvaldība likvidēja un vēl mazliet sakopjot un labiekārtojot šeit ir tapusi ne tikai ainaviski skaista vietiņa pie dīķa, bet arī jauka atpūtas vieta ģimenēm ar bērniem, radiem, draugiem vai nelielām kompānijām. Protams, neliedzot iespēju to izmantot arī pagasta viesiem, makšķerniekiem un putnu vērotājiem. Projekta ietvaros biedrība šo vietu ir labiekārtojusi ar drošu ugunskura vietu, galdu un soliem. Tāpat ir izgatavota un uzstādīta koka laipa no kuras var iekāpt laivā vai makšķerēt, vai vienkārši vērot ūdensputnus. Ņemot vērā lielo ūdensputnu populāciju šajā teritorijā, tā ir lieliska iespēja tos vairāk iepazīt.

Interesējoties un apzinot iespējamos darbu veicējus un izmaksas, projekta realizācijā tika iesaistīts vietējais uzņēmums „Termīts – C”. Arī biedrības biedri aktīvi iesaistījās dažādu darbu veikšanā.

Biedrība “Mednieku klubs “Avots””

2021.gada septembrī, Cīravā

Dalīties:

Ar autortiesībām aizsargāts attēls