AUŠANA – VIENA NO SENAJĀM AMATA PRASMĒM.

Šajā pavasarī NVO  „CĪRAVAS pagasta attīstības biedrība” piedalījās Aizputes novada nevalstisko organizāciju projektu konkursā un guva atbalstu projekta „Aušana – viena nosenajām amata prasmēm” realizācijai.

Cīravas pašvaldība Dzērveniekos ir atvērusi Dzērves saieta namu, kurā ir pieejams interneta punkts un neliela trenažieru zāle, ar to ir nepietiekami kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai. Jau vairākus gadus aktīvas dzērvenieces pulcējas saieta namā, lai kopā mācītos un dejotu līnijdejas, rīkotu mazus pasākumiņus tuvējās apkārtnes iedzīvotājiem. Pagājušā gada nogalē aktivitātēm nāca klāt „steļļu glābšana”.  Tikai pateicoties viņu entuziasmam un ieinteresētībai, no bojāejas pagrabu ūdeņos tika izglābtas trīs stelles. Divas no tām šobrīd ir izvietotas Dzērves saieta namā. Ar lielu pacietību, grūtu darbu un par saviem līdzekļiem divas no stellēm ir izdevies sakārtot tik tālu, lai varētu mēģināt aust. Taču viņas joprojām nav tādā kārtībā, lai to darītu labi un trūkst arī zināšanas aušanā. Trešās stelles izvietotas Dzērves pamatskolā, kuras skolotāji ir ieinteresēti tādu seno amata prasmju, kā aušana, ierādīšanā jaunajai paaudzei.

Projekta ietvaros ir plānots saremontēt, sakārtot visas trīs stelles un noorganizēt izglītojošu semināru par novada un tuvākās apkārtnes tautastērpiem, rosinot izpratni par to dažādību un izgatavošanas procesiem. Seminārs notiks septemrī un to vadīs „Kurzemes tautastērpu informācijas centra ” vadītāja Lia Mona Ģibiete.

Projektu plānots noslēgt oktobrī ar trīs aušanas pamatu apmācības nodarbībām, kurās dalībnieki uz maiņām varēs apgūt ne tikai klasiskās aušanas pamatus, bet arī lakatu izgatavošanu uz rāmja un celainīšu aušanu uz mazajām galda stellēm, tādā veidā gūstot jaunas prasmes un intereses brīvā laika pavadīšanai. Nodarbības Dzērves saieta namā vadīs TLMS „Kursa” vadītāja Ilma Rubene.

Par semināra un nodarbību laikiem sekojiet līdzi informācijai Cīravas pagasta mājas lapā www.cirava.lv.

 

“CĪRAVAS pagasta attīstības biedrības” pārstāve

Sarmīte Braša

Dalīties:

Ar autortiesībām aizsargāts attēls