Aizputes novada dome izsludina 2021.gada projektu konkursu Aizputes novada biedrībām un nodibinājumiem, kura ietvaros var saņemt pašvaldības atbalstu dažādu aktivitāšu veikšanai.

Projekta mērķis: Sabiedriski nozīmīgs, oriģināls projekts Aizputes novadā, veicinot iedzīvotāju informētību, izglītošanu un līdzdalību aktuālu novada problēmu risināšanā, sekmējot dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš: no 2021.gada 1.februāra līdz 2021.gada 26.februārim

Nolikums par finansiāla atbalsta piešķiršanu Aizputes novada nevalstisko organizāciju projektiem 2021. gadā

Pielikumi:

Pieteikuma veidlapa
Projekta izmaksu tāme
Atskaite par projekta darbību un rezultātu
Atskaite par projekta kopējā finansējuma izlietojumu
Administratīvie kritēriji
Kvalitatīvie kritēriji

Sīkāka informācija:  zvanot pa tālruni 63459150, vai rakstot uz e-pastu [email protected]

Dalīties:

Ar autortiesībām aizsargāts attēls