Dzērves muižas lielā rožu dobe pilnos ziedos

Kur ceļš no Cīravas uz Apriķiem met strauju līkumu, veca parkā malā, koku ieskauta, stāv majestātiska ēka – senā barona Manteifeļa pils. Jau ilgus gadus pils saimnieki ir Dzērves pamatskolas audzēkņi un pedagogi, un viņi par savām mājām pastāvīgi rūpējas un gādā. Ir izremontētas iekštelpas,  tiek kopts parks un ābeļdārzs, tiek stādīti koki un puķes.  Diemžēl, veicot skolas fasādes krāsošanas un remontdarbus, nebija iespējams saglabāt skaisto rožu dobi. Tādēļ radās doma stādījumus atjaunot, jo tieši rozes aizvien bijuši piļu rota un lepnums. Kopš 2016. gada, pateicoties skolēnu, vecāku, skolotāju, skolas darbinieku un absolventu ziedojumiem, no selekcionāres  Dailas Trubiņas tika iegādāti 215 rožu dēsti un  lielā rožu dobe   atjaunota. Tagad rozes ir saņēmušās un bagātīgi raisa ziedpumpurus, lai priecētu mūs savā krāšņajā ziedēšanā.

Paldies rožu audzētājiem Dailai un Bruno Trubiņiem par ziedojumu un padomiem rožu šķirņu izvēlē, stādīšanā un kopšanā. Paldies visiem ziedotājiem, kuri finansiāli atbalstīja ieceri skolas apkārtnes sakopšanā!

Rožu dobē iestādītas 5 šķirņu rozes: „Gebruder Grimm”, „Sangerhauser Jubilaumsrose”, „Spice of Life”, „Orangerie”, „Morning Sun”.

Dalīties:

Ar autortiesībām aizsargāts attēls