Līdz 1. septembrim mežsaimnieciskās darbības ierobežojumi noteikti visā Latvijas teritorijā

Līdz 1. septembrim mežsaimnieciskās darbības ierobežojumi noteikti
visā Latvijas teritorijā
Saistībā ar egļu astoņzobu mizgrauža masveida savairošanos Valsts meža dienesta
ģenerāldirektors no 2023. gada 1. jūlija līdz 1. septembrim izsludina
mežsaimnieciskās darbības ierobežojumus vērtīgajās egļu audzēs visā Latvijas
teritorijā.
Lēmums pieņemts, pamatojoties uz ekspertu darba grupas izvērtējumu, un tas nosaka
nepieciešamību turpināt mežsaimnieciskās darbības ierobežojumus, kas bija spēkā no
1.aprīļa līdz 30. jūnijam. Iepriekš ierobežojumi tika noteikti 32 novadu 230 pagastos,
bet no 1. jūlija tie attiecināmi uz visu Latvijas teritoriju.

Ekspertu darba grupas izvērtējums balstīts uz Latvijas Valsts mežzinātnes institūta
“Silava” mežsaimniecības biotisko riska faktoru monitoringa informāciju un
informāciju par konstatēto straujas meža kaitēkļa – mizgrauža savairošanās risku. Vērā
ņemta arī Valsts meža dienesta informāciju par izsniegtajiem sanitārajiem atzinumiem.
Ekspertu darba grupu pārstāv institūta “Silava”, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju
universitātes, Latvijas universitātes, Valsts augu aizsardzības dienesta, akciju
sabiedrības “Latvijas valsts meži”, Latvijas Meža īpašnieku biedrības, Latvijas
Kokrūpniecības federācijas, Dabas aizsardzības pārvaldes, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas un Zemkopības ministrijas meža nozares eksperti.
Vērtīgo egļu audžu aizsardzības pasākumi iepriekš tika noteikti ar 30.03.23. Ministru
kabineta rīkojumu Nr.180 “Rīkojums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.
Turpmākos mežsaimnieciskās darbības ierobežojumus izsludina Valsts meža dienesta
ģenerāldirektors, pamatojoties uz Meža likuma 27. panta pirmo un otro daļu un
Ministru kabineta 27.06.23. noteikumu Nr. 348 “ Meža aizsardzības noteikumi” 13.,
14. un 18. punktu.
Egļu astoņzobu mizgrauža masveida savairošanās situācijas periodā pamatā noteikti
līdzīgi mežsaimnieciskās darbības aprobežojumi un aizsardzības pasākumi vērtīgo egļu
audžu aizsardzībai, kādi tie bija spēkā no 1.aprīļa līdz 30. jūnijam. Vērtīgo egļu
mežaudžu aizsardzības zonas ir atspoguļotas valsts informācijas sistēmā Meža valsts
reģistrs. Piekļuve sistēmai iespējama, izmantojot portāla latvija.lv autentifikācijas
rīkus.
Valsts meža dienests aicina meža īpašniekus apsekot savas egļu mežaudzes, jo tikai
tādejādi var konstatēt kaitēkļu savairošanos konkrētajā mežaudzē, veikt bojāto koku
ciršanu, saņemot Valsts meža dienestā apliecinājumu koku ciršanai.
Valsts meža dienests ir valsts pārvaldes iestāde, kas uzrauga meža apsaimniekošanu,
medību un dabas aizsardzības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, kā arī īsteno
meža uguns apsardzību. Dienests uztur Meža valsts reģistru, kur tiek apkopota
informāciju par mežu, tajā notiekošo saimniecisko darbību, medībām un medījamiem
dzīvniekiem. Valsts meža dienesta misija ir rūpēties par atbildīgu meža
apsaimniekošanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm.
Informāciju sagatavoja:
Iveta Pavziniuka
Valsts meža dienesta
sabiedrisko attiecību speciāliste
e-pasts: [email protected]; tālr. 20287875
www.vmd.gov.lv
Facebook: @valstsmezadienests | Twitter: @mezadienests | YouTube: @VMDvideo

Dalīties:

Ar autortiesībām aizsargāts attēls