Konkurss „Sakoptākais mežs”.

 

Jau septīto gadu pēc kārtas organizē konkursu
„Sakoptākais mežs”. Ar konkursa palīdzību vēlamies apzināt un izcelt labas
mežsaimniecības prakses piemērus privātajos mežos, sniegt iespēju meža īpašniekiem
dalīties savā pieredzē, attīstīt ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un veicināt sabiedrības
izpratni par lauku kultūrvides saglabāšanu.
Aicinām Jūs mudināt sev zināmos mežsaimniekus piedalīties konkursā, lai
radītu īpašniekiem iespēju palepoties ar mežos paveikto, saņemt atzinību no
ekspertiem un iegūt jaunu pieredzi. Trīs visaugstāk novērtētie īpašnieki tiks
izvirzīti prestižajai meža nozares gada balvas „Zelta čiekurs” nominācijai „Par
ilgtspējīgu saimniekošanu”. Ar prieku iepazīsim mežsaimniekus no visiem
Latvijas novadiem, kuri savā mežā saimnieko godprātīgi un ilgtspējīgi, padarot
mežu par paaudžu paaudzēm lolotu bagātību.
Lai aicinājums piedalīties konkursā sasniegtu iespējami vairāk meža īpašnieku,
priecāsimies, ja iedzīvotājiem redzamā vietā izvietosiet informatīvo plakātu ar
aicinājumu mežsaimniekiem piedalīties konkursā.
Pieteikt dalību konkursā var līdz šī gada 20. jūlijam. Pieteikumu konkursam par savu vai
citu privātā meža īpašumu var iesniegt jebkura fiziska vai juridiska persona, t.sk.
pašvaldība, apsaimniekotājs vai pilnvarotā persona. Pieteikumu konkursam iesniedz
papīra formā vai elektroniski.
Līdzīgi kā iepriekšējos gadus arī šogad konkursantus vērtēs pēc meža īpašnieku
ieguldījuma produktīvu un noturīgu mežaudžu izveidē, kopšanas metodēm, meža
infrastruktūras, zinātniski pamatotu metožu izmantošanas ilgtspējīgā meža
apsaimniekošanā, ainavas elementu plānošanas, kā arī saskarsmes ar kaimiņiem un
pašvaldību.
Konkursa nolikums, papildu informācija par pieteikšanos un vērtēšanas kritērijiem
pieejama šeit: www.mezaipasnieki.lv.

Dalīties:

Ar autortiesībām aizsargāts attēls