Uzziniet svarīgāko par nekustamā īpašuma nodokli 2023. gadam!

Uzziniet svarīgāko par nekustamā īpašuma nodokli 2023. gadam!
➡️ Dienvidkurzemes novadā par mājokli tiek piemērota likme 0,2% fiziskām personām, ja objektā taksācijas gada 1. janvārī dzīvesvieta deklarēta vismaz vienai personai. Pārējos gadījumos piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā no objekta kadastrālās vērtības.
➡️ Par zemi ir noteiktas sekojošas likmes nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai: 1% no zemes vienības kadastrālās vērtības fiziskām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1. janvārī ir Dienvidkurzemes novada administratīvā teritorija, 1,5% no zemes vienības kadastrālās vērtības fiziskām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1. janvārī ir ārpus Dienvidkurzemes novada administratīvās teritorijas un juridiskajām personām.
➡️ Decembrī vairāki nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji saņēmuši maksāšanas paziņojumu ar papildus aprēķinātu nodokli par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Likme par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi ir 4% no zemes vienības kadastrālās vērtības.
❗️ Svarīgi atcerēties, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu var apstrīdēt mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās.
➡️ Gan atbilstoši likumam “Par nekustamā īpašuma nodokli”, gan pamatojoties uz Dienvidkurzemes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem nekustamā īpašuma nodokļa atlaides var saņemt dažādu grupu iedzīvotāji.
👉 Plašāku informāciju par nekustā īpašu nodokļa atlaidēm un to, kuri iedzīvotāji tās var saņemt, varēsiet izlasīt arī informatīvajā izdevumā “Dienvidkurzeme”, kas iedzīvotāju pastkastītēs nonāks pirms Ziemassvētkiem.
👉 Aicinām pieteikties nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma paziņojuma saņemšanai elekroniski.
To var izdarīt:
➡️ rakstot pašvaldībai uz e-pastu: [email protected],
➡️ elektroniski pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv sadaļā “Mans nekustamā īpašuma nodoklis”,
➡️ rakstot pašvaldībai adresētu iesniegumu un nosūtot uz adresi – Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430,
➡️ personīgi iesniedzot Dienvidkurzemes novada pilsētu un pagastu pārvaldēs.
Izveidot e-adresi var portālā Latvija.lv, izmantojot identifikācijas rīkus – personas apliecību (eID), drošu elektronisko parakstu vai mobilo lietotni “eParaksts mobile”.
Dalīties:

Ar autortiesībām aizsargāts attēls