Aizputes veselības un sociālais centrs informē

Aizputes veselības un sociālais centrs informē:

 • Jūlija beigās Oftamologa pakalpojumi no Avotu ielas 2 tiek pārcelti uz Aizputes veselības un sociālā centra telpām Atmodas ielā 17.
 • Ir noslēdzies iepirkums ginekoloģijas iekārtu iegādei un uzstādīšanai. Ginekoloģijas kabinets atradīsies līdzšinējā vietā Atmodas ielā 17 un apmeklētājiem būs pieejams septembrī.
 • Atmodas ielā 17 rudens pusē durvis vērs arī jauna analīžu pieņemšanas vieta, kur savus pakalpojumus nodrošinās ”NMS Laboratorija”.

Par konkrētiem kabinetu atvēršanas laikiem un vietām aicinām sekot līdzi informācijai Aizputes mājas lapā un sociālajos tīklos.

Dalīties:

Ar Pašvaldību reformu mainās pašvaldības rekvizīti

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 15.punkts nosaka jaunajā administratīvajā teritorijā (Dienvidkurzemes novadā) ietilpstošās teritoriālā iedalījuma vienības.

Dienvidkurzemes novadā apvienoti šādi novadi – Aizputes novadsGrobiņas novadsPriekules novadsNīcas novadsDurbes novadsPāvilostas novadsVaiņodes novads un Rucavas novads. Dienvidkurzemes novada centrs atrodas Grobiņas pilsētā.

https://www.aizputesnovads.lv/

http://grobina.lv/

http://www.priekulesnovads.lv/

https://www.nica.lv/

http://durbe.lv/

http://www.pavilosta.lv/

http://www.vainode.lv/

http://www.rucava.lv/

Paziņojam, ka sākot ar 2021. gada 1. jūliju sakarā ar Pašvaldību reformu mainās mūsu rekvizīti:

Dienvidkurzemes novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000058625
Adrese: Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430
Banka: AS “SEB banka”,
Norēķinu konts Nr. LV73UNLA0050014272020,
SWIFT kods: UNLALV2X
Tālruņi: +371 63448188
E-pasts: [email protected]

Dalīties:

Izsludināts “Jauniešu iniciatīvu konkurss”

Tiek aicināti jaunieši no Aizputes un apkārt esošajiem pagastiem, vecumā no 13-25 gadiem, līdz 6.augustam iesniegt savas projektu idejas “Jauniešu iniciatīvu konkursā”. Labāko ideju autori saņems finansējumu idejas īstenošanai līdz 200 euro.

Jaunieši tiek aicināti iesniegt savas idejas konkursam, kuras tiks nodotas projektu izvērtēšanas komisijai. Pēc komisijas lēmuma, ideju autoriem, kas saņems finansējumu, sava ideja ir jāīsteno laikā no augusta vidus līdz oktobra beigām.

Lai palīdzētu konkursa dalībniekiem ar savas idejas koncepta izstrādi, iegūtu atbildes uz dažādiem jautājumiem un gūtu vērtīgus padomus, 16. jūlijā, plkst.17.30, IDEJU MĀJĀ norisināsies semināra veida tikšanās.

 “Jauniešu iniciatīvu konkursa” mērķis ir veicināt jauniešu iesaisti Aizputes pilsētas un apkārtnes (Aizputes, Cīravas, Kalvenes, Kazdangas, Lažas pagastu) attīstībā. Attīstot prasmes un kompetences, kā arī sniedzot pievienoto vērtību un veicinot jauniešu iesaistīties pasākumos, tiek dots ieguldījums ne tikai jauniešu mērķauditorijai, bet arī visai sabiedrībai kopumā.

Izstrādājot savu projekta ideju, jaunieši tiek aicināti domāt par tādām tēmām kā – lietderīga laika pavadīšana, veselīgs dzīvesveids, kopienas attīstība, radošums, Aizputes un tās apkārtnes attīstība un labiekārtošana u.c. Ar tēmām, nolikumu un citām svarīgām lietām var iepazīties – https://ieej.lv/bc5df  

Vairāk informācija pa tālr.: 26670756 (Ance)

Dalīties:

Ārkārtas sēdē pieņem pašvaldības nolikumu un ievēl komiteju locekļus

 8.jūlijā, Dienvidkurzemes novada pašvaldības ārkārtas sēde notika izbraukumā Aizputē.

Sēdē tika pieņemti saistošie noteikumi Nr1. “Dienvidkurzemes novada pašvaldības nolikums”, tika ievēlēti Dienvidkurzemes novada pašvaldības komiteju locekļi, ievēlēts Dienvidkurzemes novada pašvaldības izpilddirektors un izpilddirektora vietniece, kā arī apstiprināja noteikumus “Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei”, nosakot ar 1.jūliju piešķirt vienreizēju pabalsta apmēru 500 euro par katru jaundzimušo bērnu, ja viena vai abu vecāku dzīvesvieta ir Dienvidkurzemes novadā.

Dienvidkurzemes novada pašvaldībā turpmāk darbosies 8 komitejas:

 • Finanšu komiteja: Aivars Priedols, Edgars Putra, Gatis Kalniņš, Raimonds Reinis, Andris Jankovskis, Juris Grasmanis, Jānis Veits, Sandris Bēča, Mārtiņš Grundmanis.
 • Sociālo un veselības jautājumu komiteja: Andrejs Radzevičs, Laila Urbāne, Juris Grasmanis, Aivars Galeckis, Inga Ratniece.
 • Attīstības un tautsaimniecības komiteja: Andrejs Radzevičs, Dzintars Kudums, Mārtiņš Grundmanis, Edgars Putra, Raimonds Reinis.
 • Izglītības un sporta komiteja: Aivars Priedols, Andrejs Radzevičs, Linards Tiļugs, Laila Urbāne, Andris Jankovskis.
 • Kultūras jautājumu komiteja: Linards Tiļugs, Laila Urbāne, Gundars Sisenis, Sandris Bēča, Patricija Andersone.
 • Vides jautājumu komiteja: Dzintars Kudums, Edgars Putra, Mārtiņš Grundmanis, Aivars Galeckis, Inga Ratniece.
 • Teritorijas attīstības komiteja: Patricija Andersone, Jānis Vitrups, Mārtiņš Grundmanis, Gundars Sisenis, Raivis Kalējs.
 • Piekrastes attīstības komiteja: Jānis Vitrups, Gatis Kalniņš, Raivis Kalējs, Andris Jankovskis, Jānis Veits.

Izpilddirektora pienākumus pildīs līdzšinējais Grobiņas novada izpilddirektors Uldis Vārna  un izpilddirektora vietnieka amatā būs līdzšinējā Grobiņas novada izpilddirektora vietniece Gunita Laiveniece.

Pēc domes sēdes deputāti tika aicināti pastaigā pa Aizputi apskatot pagājušā gadā atjaunoto Jāņa ielu un iepazīties ar rezidenču centru SERDE.

Nākamā domes sēde notiks 15.jūlijā Nīcā.

Dalīties:

Liepājas Simfoniskais orķestris, festivāla “Rimbenieks” ietvaros muzicēs arī Cīravā 11.jūlijā plkst.20.00 Cīravas pils parkā uz saliņas.

Liepājas Simfoniskais orķestris, festivāla “Rimbenieks” ietvaros muzicēs arī Cīravā

11.jūlijā plkst.20.00

Cīravas pils parkā uz saliņas.

INFORMĀCIJA PASĀKUMA APMEKLĒTĀJIEM:
 
*Apmeklētājiem ieeja ar COVID-19 sertifikātu par vakcināciju vai izslimošanu, negatīvu 48h testu, ātro 6 h antigēna testu, kā arī bērniem līdz 12.g.v bez sertifikāta/testa.
 
* Pārējiem, iespēja staigāt ap saliņu, pa Cīravas veco parku un klausīties koncertu attālināti, veco koku paēnā.
 
Tālrunis uzziņai 25412434 (Santa)
 

Liepājas Simfoniskais orķestris, nākot aizvien tuvāk savam klausītājam un pastiprinot koncertdarbību reģionā, dibina jaunu Dienvidkurzemes festivālu “Rimbenieks”. Saturiski tas pārņems pēdējā desmitgadē veiksmīgi īstenotā festivāla “Liepājas vasara” žanriskās kontūras, savukārt festivāls “Liepājas Vasara” jau nākošgad atgriezīsies savās vēsturiskajās mājās – koncertestrādē “Pūt, vējiņi!”. Par festivāla patronesi ir piekritusi kļūt Eiropas Parlamenta deputāte, bijusī kultūras ministre Dace Melbārde.

Festivāla “Rimbenieks” mērķis ir tuvināt augstvērtīgas mūzikas atskaņojumu cilvēku dzīvesvietai, stiprināt un izglītot novada kopienas, popularizēt latviešu mūziku un veicināt Latvijas apceļošanu, sākot jau no kaimiņu pagasta. Apvienojot kultūrtūrisma un dabas tūrisma aktivitātes, festivāls palīdzēs vēl vairāk iepazīt un iemīlēt mūsu zemi. Festivāla galvenie satura balsti būs kamermūzika, simfoniskā mūzika, simforoks, ērģeļmūzika un vokālsimfoniskā sakrālā mūzika. Nākotnē iespējama festivāla paplašināšanās arī citos mākslas žanru virzienos.
Šogad Dienvidkurzemes festivāls “Rimbenieks” nāks klajā ar 12 koncertiem, tas sāksies ar simbolisku koncertu 10.jūlijā Evalda Rimbenieka dzimto Smaižu baznīcā, un noslēgsies ar vērienīgu garīgās mūzikas koncertu 20.augustā Liepājas Svētā Jāzepa katedrālē. Koncertos uzstāsies Liepājas Simfoniskais orķestris, Valsts akadēmiskais koris “Latvija”, diriģenti Gintars Rinkevičs, Māris Sirmais un Guntis Kuzma, solisti Kristīne Balanas, Krišjānis Gaiķis un Jeronimus Miļus, kameransambļi “Kurland Quintet”, Liepājas mežragu kvartets, Gunta Kolerta kvintets, Ērika Kiršfelda trio, kā arī citi mākslinieki. Festivālu rīko Liepājas Simfoniskais orķestris, un tas notiks ik gadus jūlijā un augustā.
Dalīties:

Dzērves muižas lielā rožu dobe pilnos ziedos

Dzērves muižas lielā rožu dobe pilnos ziedos

Kur ceļš no Cīravas uz Apriķiem met strauju līkumu, veca parkā malā, koku ieskauta, stāv majestātiska ēka – senā barona Manteifeļa pils. Jau ilgus gadus pils saimnieki ir Dzērves pamatskolas audzēkņi un pedagogi, un viņi par savām mājām pastāvīgi rūpējas un gādā. Ir izremontētas iekštelpas,  tiek kopts parks un ābeļdārzs, tiek stādīti koki un puķes.  Diemžēl, veicot skolas fasādes krāsošanas un remontdarbus, nebija iespējams saglabāt skaisto rožu dobi. Tādēļ radās doma stādījumus atjaunot, jo tieši rozes aizvien bijuši piļu rota un lepnums. Kopš 2016. gada, pateicoties skolēnu, vecāku, skolotāju, skolas darbinieku un absolventu ziedojumiem, no selekcionāres  Dailas Trubiņas tika iegādāti 215 rožu dēsti un  lielā rožu dobe   atjaunota. Tagad rozes ir saņēmušās un bagātīgi raisa ziedpumpurus, lai priecētu mūs savā krāšņajā ziedēšanā.

Paldies rožu audzētājiem Dailai un Bruno Trubiņiem par ziedojumu un padomiem rožu šķirņu izvēlē, stādīšanā un kopšanā. Paldies visiem ziedotājiem, kuri finansiāli atbalstīja ieceri skolas apkārtnes sakopšanā!

Rožu dobē iestādītas 5 šķirņu rozes: „Gebruder Grimm”, „Sangerhauser Jubilaumsrose”, „Spice of Life”, „Orangerie”, „Morning Sun”.

Dalīties:

Ar autortiesībām aizsargāts attēls