Barikāžu dalībnieka statusa apliecību izsniegšana Aizputē

Barikāžu dalībnieka statusa apliecību izsniegšana Aizputē

Aicinu Aizputes novada iedzīvotājus – 1991.gada barikāžu dalībniekus 2019. gada 1.aprīlī no plkst. 11.00-16.00 Atmodas ielā 16, Aizputes kultūras namā saņemt barikāžu dalībnieka Statusa apliecības. 1991. gada barikāžu dalībnieka apliecība ir dokuments, kas apliecina barikāžu dalībnieka statusu. To var iegūt personas, kas ir reģistrējušās kā barikāžu dalībnieki un saņēmušas kādu no apbalvojuma veidiem – Piemiņas zīmi vai Pateicības rakstu. Ierodoties uz apliecības saņemšanu, līdzi jābūt Piemiņas zīmes apliecībai vai Pateicības rakstam (oriģinālam vai kopijai) un Personu apliecinošam dokumentam (pase vai ID karte).

Aicinu iepriekš pieteikties līdz 29.martam plkst.14:00 zvanot pa tālruni 29879220 Andrim Jankovskim Aizputes novada domes priekšsēdētāja vietniekam. Plašāka informācija pieejama Aizputes novada mājas lapā www.aizputesnovads.lv

Latvijas Republikas Saeima 2017.gada 22.jūnijā pieņēma likumu “Par 1991.gada barikāžu dalībnieka statusu” un ar likumu noteikts, ka  barikāžu dalībnieka statusu apliecinošu apliecību izsniedz 1991.gada barikāžu dalībnieku biedrība.

2018.gada 20.martā Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr.172 “Noteikumi par 1991.gada barikāžu dalībnieka apliecības paraugu un apliecības izsniegšanas un reģistrācijas kārtību”.

Tie barikāžu dalībnieki, kuri vēl nav reģistrējušies un ieguvuši kādu no apbalvojumiem, Statusa apliecību iegūt nevarēs. Par reģistrēšanās kārtību interesēties 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrībā.

Apliecība paredzēta uzrādīšanai Latvijas Republikas valsts un pašvaldību iestādēs saskaņā ar likumu “Par 1991. gada barikāžu dalībnieku statusu”. Pašvaldība tiesīga savos saistošajos noteikumos šo apliecību ieguvušajiem barikāžu dalībniekiem var piešķirt sociālās garantijas, dažādas atlaides un atvieglojumus.

 

Par barikāžu dalībnieku reģistrāciju, apbalvošanu un statusa apliecību izsniegšanu.

1)Ja 1991. gada barikāžu dalībnieks vēl nav reģistrējies, bet vēlas. Barikāžu dalībniekus reģistrējam uz šādu iesniegumu pamata (Pielikumā). Iesniegumu var rakstīt jau apbalvots un reģistrēts barikāžu dalībnieks par citiem vēl nereģistrēties barikāžu dalībniekiem. Aizpildītu iesniegumu var ieskenētu sūtīt uz šo e-pastu vai uz 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība Krāmu iela 3, Rīga, LV-1050.

Pēc iesnieguma saņemšanas 6 mēnešu laikā valde izskata iesniegumus un virza Pateicības raksta saņemšanai.

Aicinājumu saņemt Pateicības rakstu barikāžu dalībnieks saņems uz iesniegumā norādīto adresi, kad apbalvošana notiks iespējami tuvāk norādītajai dzīvesvietai.

2) Ja Piemiņas zīme vai Pateicības raksts ir jau piešķirta, tad var saņemt Statusa apliecību.

 

Kas ir statusa apliecība?

  1. gada barikāžu dalībnieka apliecība ir dokuments, kas apliecina barikāžu dalībnieka statusu.

To var iegūt personas, kas ir reģistrējušās kā barikāžu dalībnieki un saņēmušas kādu no apbalvojuma veidiem – Piemiņas zīmi vai Pateicības rakstu.

Apliecība paredzēta uzrādīšanai Latvijas Republikas valsts un pašvaldību iestādēs saskaņā ar likumu “Par 1991. gada barikāžu dalībnieku statusu”. Pašvaldība tiesīga savos saistošajos noteikumos šo apliecību ieguvušajiem barikāžu dalībniekiem var piešķirt sociālās garantijas, dažādas atlaides un atvieglojumus.

 

Dalīties:

Ar autortiesībām aizsargāts attēls