DJ meistarklase

5.oktobrī no plkst. 15 00-17 00 DJ MEISTARKLASE

Meistarklasi vadīs Nina Elektrichka.

Ieeja: bezmaksas.

Uz meistarklasi var ierasties ikviens jaunietis vecumā no 14 gadiem bez turpmāka vecuma ierobežojuma.

Sīkāks info: 25412434.

Dalīties:

Projekts

PROJEKTS

„PONTONU LAIPA DZIRNAVU DĪĶIM”.

Gandrīz katru vasaru Cīravas Dzirnavu dīķī ik viens var iemēģināt laivas pagasta svētku un citu pasākumu laikā. Diemžēl no krasta tajās ir sarežģīta un nedroša iekāpšana. It sevišķi cilvēkiem, kuri to nekad nav darījuši un ieradušies uz pasākumu svētku drēbēs. To ievērojot „CĪRAVAS pagasta attīstības biedrība” nolēma piedalīties Aizputes novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursā teritorijas labiekārtošanai 2017.gadā ar projektu „Pontonu laipa Dzirnavu dīķim”. Projekta ietvaros plānojām iegādāties materiālus un izgatavot divas pontonu laipas 2x2m un 2x6m un uziešanas laipu. Veicot nelielu cenu aptauju starp trijām firmām, no kurām divas atsaucās, konstatējām, ka projekta ietvaros varam izgatavot tikai vienu laipu, t.i., 2x6m. Uziešanas laipu plānojām izgatavot paši saviem spēkiem no privātiem materiāliem. Saskaņojot pagasta pārvaldē projekta realizāciju Cīravas centrā, nonācām pie secinājuma, ka pašu gatavotas laipas kvalitāte nebūs tik laba un tā atšķirsies arī vizuāli. Tika atrasta iespēja un līdzekļi, lai sadarbojoties NVO „CĪRAVAS pagasta attīstības biedrība” un pašvaldībai projekta sākotnējā iecere tiktu realizēta pilnā apjomā un kvalitatīvi.

Paldies Cīravas pagasta pārvaldei par biedrības ideju atbalstīšanu!

NVO „CĪRAVAS pagasta attīstības biedrība”

Dalīties:

Cīravā atvērtas mazās āra lasītavas

Cīravā atvērtas mazās āra lasītavas

 

26.augustā Cīravas Mežaparka svētkos tika atvērtas piecas mazās āra lasītavas.  Lasītavas ir sena bibliotēkas vadītājas Anitas Tuleiko iecere, kuru ar projekta “Ej dabā un lasi!” palīdzību īstenoja biedrība “CĪRAVAS attīstības biedrība”.

Brīvdabas lasītavas ir izvietotas dažādās pagasta vietās- centrā pie Dzirnavu dīķa, kā arī pastaigu takās Cīravas Mežaparkā. Katras mazās lasītavas saturs ir atšķirīgs.  Centrā pretim Cīravas pilij lasītavā ir pieejami materiāli par Cīravas vēsturi, pagasta tūrisma un kultūrvēsturiskiem objektiem, bukleti un grāmatas par šo tematiku. Atpūtas vietā pie šūpolēm āra lasītavā var atrast romantiska rakstura daiļliteratūru, kuru var lasīt, baudot rudens pēcpusdienu noskaņas dabā.

Mežaparka takās ir izvietotas trīs brīvdabas lasītavas. Vienā no lasītavām parka apmeklētāji atradīs uzziņas par mūsu dabas bagātībām- mežiem, ūdenskrātuvēm, dzīvniekiem un putniem, kā arī tūrisma maršrutu aprakstus.

Skaistā bērzu audzē maziem ceļotājiem ir izvietota koša pasaku grāmatu lasītava, kur atpūtas brīdī vecākiem ir iespēja saviem bērniem palasīt priekšā  kādu interesantu un pamācošu pasaku. Turpinot ceļu pa Mežaparku, augstajā upes krastā pie skatu torņa savu vietu ir atradusi mazā dzejas lasītava, kuras saturs atbilst vai visām dzejas mīļotāju gaumēm. Septembra Dzejas dienās šī lasītava varētu būt īpaši apmeklēta.

Lasītavu saturs ir domāts lietošanai uz vietas- paņem grāmatu, izlasi to un noliec atpakaļ. Līdzņemšanai ir paredzētas tikai tūrisma kartes un bukleti. Par āra lasītavu saturu rūpes ir uzņēmusies Cīravas bibliotēka un tūrisma informācijas centrs.

 

Dalīties:

Ar autortiesībām aizsargāts attēls