Latvijas valsts svētki – Cīravas pagastā.

Mūsu valsts svētkus svinam, kad ātri satumst, tāpēc tik ļoti ir vajadzīga gaisma. Lai tā piepildītu telpu, iededzam sveces vai lampas, bet, lai gaisma iemirdzētos mūsu sirdīs, nepieciešama mīlestība un labestība.
Jau vairākus gadus Latvijas valsts svētkos ,Cīravas pagasta pārvalde saka paldies, tiem iedzīvotājiem, kuru darbs ir pamanīts un novērtēts, sakām paldies, par sirds siltumu, labestību, atsaucību, un nesavtību.
Cīravas pagasta pārvalde, īpaši atzīmēs šos pagasta iedzīvotājus:
MĀRĪTI ULMERI,
par radošu un aktīvu darbu pagasta un sabiedrības labā, par iesaistīšanos pagasta sabiedriskajā dzīvē, par ieguldījumu Cīravas pagasta izaugsmē un pozitīva tēla veidošanā, par veiksmīgu un neatlaidīgu darbošanos Covid-19 apstākļos.
SKAIDRĪTI UN OTO BALOŽUS,
par radošu un aktīvu darbu pagasta un sabiedrības labā, par centību un godprātīgu darbu savā saimniecībā, par veiksmīgu un neatlaidīgu darbošanos Covid-19 apstākļos.
ŠMITU ĢIMENI, (KATRĪNA UN ULDIS)
par radošu un aktīvu darbu pagasta un sabiedrības labā, par iesaistīšanos pagasta sabiedriskajā dzīvē, par ieguldījumu Cīravas pagasta izaugsmē un pozitīva tēla veidošanā, par veiksmīgu un neatlaidīgu darbošanos Covid-19 apstākļos.
Latvijas valsts svētkos, mēs apliecinām cieņu savai Tēvzemei. Tā ir lielākā laime – redzēt mūsu zemi brīvu, patriotisku, priecīgu un vienotu. Tieši no mūsu ikdienas, no mūsu neatlaidības, no mūsu patriotisma, domām un darbiem visi kopā veidojam katra pagasta, novada un valsts vēsturi. Novēlu ikvienam izjust piederību Latvijas valstij un redzēt Latviju stipru un lielu.
Cīravas kultūras nama vadītāja Santa Matvijčuka
Dalīties:

Ar autortiesībām aizsargāts attēls