Cīravas pagasta jaunumi

Uzziniet svarīgāko par nekustamā īpašuma nodokli 2023. gadam!

Uzziniet svarīgāko par nekustamā īpašuma nodokli 2023. gadam! Dienvidkurzemes novadā par mājokli tiek piemērota likme 0,2% fiziskām personām, ja objektā taksācijas gada 1. janvārī dzīvesvieta deklarēta vismaz vienai personai. Pārējos gadījumos piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā no objekta kadastrālās vērtības. Par zemi ir noteiktas sekojošas likmes nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai: 1% no […]

Dalīties:

Ar autortiesībām aizsargāts attēls